Omvärldsförståelse på Leading Impact

Den tredje modulen på managementprogrammet Leading Impact arbetade deltagarna med omvärldsförståelse och livecase.

Efter att ha ägnat de två första modulerna på att utforska och utveckla självmedvetenhet, personligt ledarskap och sina nyckelegenskaper för framgång, så bytte tredje modulen fokus till omvärldsförståelse.

Deltagarna arbetade bland annat med scenarioanalys och intelligenceverksamhet. Men de fick även jobba med sina egna ”biases” och strategier för att förstå sin omvärld och utmana sin världsbild. En av dagarna kördes ett livecase med Fojab om arkitektbranschen.

Nästa modul har temat ”Politics, Money markets and return on investment”.

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Leading IMPACT

EFL:s Leading IMPACT, i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, omfattar 15 månader där du och ditt företag får en kraftfull kompetenshöjning inom strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande. Programmets bygger på EFL:s impact-pedagogik som innebär att du som deltagare tar med dig din organisations skarpa strategiska utmaningar in i programmet.

Du tränas i att tänka kreativt kring affärsmodeller för att på ett hållbart sätt kunna leda din organisations utveckling på en allt mer snabbföränderlig marknad med nya möjligheter och fallgropar. Programmet ges på engelska och består av såväl svenska som internationella deltagare.

Nästa programstart är den 4 oktober 2023.

För mer information om programmets innehåll och upplägg, se www.leadingimpact.se