Executive MBA nästa

Per Mikael Åkesson, Verkställande Direktör, VELUX Svenska AB, har en gedigen bakgrund med många års internationell ledarskapserfarenhet. I höst börjar han den 18 månader spännande resan på EFL:s Executive MBA-program. Vi intervjuar honom om hans tankar och förväntningar.

I september startar Per Mikael Åkesson, Verkställande Direktör, VELUX Svenska AB, på EFL:s Executive MBA

Vad fick dig att bestämma dig för att gå en Executive MBA?
Primärt eftersom jag alltid haft det som en målsättning. Dessutom var timingen både professionellt och privat perfekt. Under min karriär har jag med jämna intervall genomfört olika typer av utbildningsprogram, eftersom jag anser det viktigt att förnya och utvidga sin kunskapsgrad kontinuerligt om man vill kunna försätta att skapa innovation och värde i det företag man arbetar.

Och varför valde du just vårt program?
Det var en kombination av många sakar. För det första hade jag hört mycket bra om programmet och att det skiljer sig en del jämfört med andra liknade program – inte bara internationellt utan också genom att ha en betoning på entreprenörskap och ledarskap. Utöver detta var den geografiska placeringen, uppbyggnaden av internaten, samt den pedagogiska metodiken också tilltalande då det i hög grad kommer att göra det lättare att skapa en bra balans mellan arbete, utbildning och familj.

Vad har du för förväntningar?
Förutom att förnya mina akademiska kunskapar med fokus på det strategisk ledarskapet, ser jag fram emot utmanande, inspirerande och lärorika diskussioner med övriga deltagare från andra branscher. Diskussioner som dessa erbjuder ofta en enastående möjligheter för deltagarna att dela med sig av egna erfarenheter. Till skillnad från traditionell undervisning, är det just denna kombinationen av teori och praktisk erfarenhet som gör Executive MBA-programmet attraktivt. Sist men inte minst ska det bli roligt att utvidga och styrka mitt professionella nätverk.

Vad vill du utveckla genom ditt deltagande på programmet?
Även om jag har ett gediget cv med många års internationell ledarskapserfarenhet, samt grundutbildning som både ingenjör och inom företagsekonomi, förväntar jag mig att programmet kommer att stärka min akademiska strategiska ledarskapsprofil, och därmed öppna upp för nya karriärs- och utvecklingsmöjligheter.

 

Executive MBA

En Executive MBA vid EFL Executive Education i samarbete med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet ger en kraftfull kompetenshöjning inom strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande.

Det 18 månader långa ledarskaps- och managementprogrammet har en helt ny pedagogik med en programdesign och struktur som på ett effektivt sätt adresserar de utmaningar som dagens och framtidens ledare ställs inför. Genom att arbeta med era skarpa utmaningar skapas lärande integrerat med effektiv affärsutveckling. Programmet startar den 19 september 2017.

För mer information om programmet, se www.executivemba.se