Performance Management på 3 dagar

Hur styr och analyserar du som chef din organisations prestationer på bästa sätt? Och hur kan du använda styrning och uppföljning för att utveckla verksamheten, medarbetarna och få en bättre resultatuppfyllnad?