Populärt webinar om framgångsrikt förändringsarbete

Direkt från Studio EFL kör vi ett webinar om grundpelarna i framgångsrikt förändringsarbete med EFL-medarbetaren Ulf Johansson. Ulf har ni möjlighet att träffa i höst på EFL:s nya programsatsning Leading Change – framgångsrikt förändringsledarskap tillsammans med Pontus Bodelsson.