Programstart för EFL:s Styrelseprogram

För 23:de året i rad är nu EFL:s Styrelseprogram i full gång. Deltagarna har precis påbörjat sin resa genom en innehållsrik utbildning som kommer att sträcka sig över de kommande åtta månaderna. Under denna tid träffas de vid ett tillfälle i månaden för att fördjupa sig i hur man bedriver effektivt och framgångsrikt styrelsearbete.

EFL:s Styrelseprogram fullsatt ännu en gång

Styrelseprogrammet har under åren lockat ett imponerande antal deltagare tack vare sin helhetsansats och unika sammansättning av framstående forskare, ämnesexperter och gäster från näringslivet med gedigen styrelseerfarenhet. Allt under ledning av Matts Kärreman, forskare inom Corporate Governance på Lunds universitet och författare till bl.a. Bolagsstyrning: corporate governance på ren svenska, som sedan många år varit programansvarig för EFL:s Styrelseprogram,

Malena Carlström, VD på EFL, understryker hur väl sammansatt programteamet är för att på bästa sätt ge deltagarna såväl formell kunskap som större insikt kring hur effektivt styrelsearbete bedrivs i praktiken. Detta bekräftas även av deltagarna som år efter år ger programmet högsta betyg i utvärderingarna.

Årets programstart

Starten av årets program inleddes med ett internat på MiLgårdarna i Klippan, där deltagarna bland annat diskuterade Corporate Governance, teoretiska begrepp, modeller och praktiska tillvägagångssätt gällande styrelsens roller i olika utvecklingsstadier inom ett företag. Diskussioner kretsade även kring styrelsens och styrelseledamöternas uppgifter enligt Aktiebolagslagen och koden för svensk bolagsstyrning.

För deltagarna i programmet väntar nu ytterligare sju sammankomster fram till mitten av maj, då de kommer att diplomeras. Därefter kommer de att ingå i ett starkt alumninätverk med styrelsealumner.

Om EFL: Styrelseprogram

EFL:s Styrelseprogram är ett heltäckande program där du får en komplett verktygslåda som stärker dig i din kompetens i nuvarande eller kommande styrelseuppdrag. Programmet blandar formell kunskap, den senaste forskningen, erfarenhetsutbyte, intressanta gäster, reflektion kring dina utmaningar med en praktiskt anknytning till din verksamhet och dina styrelseuppdrag. Förutom nya infallsvinklar och en bredare bas att stå på bygger du även ett exklusivt nätverk för dina styrelseaktiviteter.

Nästa programstart: oktober 2024

Läs mer om EFL:s Styrelseprogram >>