Programstart för EFL Ledarskap i organisationer

I härlig sensommarvärme gick det inledande ledarskapsinternatet på EFL Ledarskap i organisationer av stapeln. Under hösten kommer deltagarna att sammanstråla en kväll i veckan för att arbeta med sitt eget ledarskap i kontexten av organisationella, kulturella och strategiska förutsättningar.

EFL Ledarskap i organisationer tillhandahåller verktygslådan för hur man utövar ledarskap, liksom förståelsen för vad ledarskap innebär och bidrar med i verkliga organisatoriska sammanhang. Kursen ger insikter och förståelse för vad ledarskap innebär i praktiken och hur man kan förbättra sitt eget ledarskap i vardagen.

Stefan Sveningsson är programchef för EFL Ledarskap i organisationer

– På kursen lägger vi stor vikt vid att framgångsrikt ledarskap bygger på förståelse av det sammanhang man är verksam i, det vill säga organisationen, och framförallt organisationskulturen, säger Stefan Sveningsson som är programchef för EFL Ledarskap i organisationer. Förståelsen av att ledarskap är ömsesidig är också central. Det handlar om att etablera relationer till medarbetare. Det viktiga är inte bara vad ledaren gör, utan hur medarbetarna förhåller sig till det agerandet. Medarbetare är medskapare av ledarskap.

Ledarskap i organisationer är en av EFL:s mycket uppskattade ledarskapskurser och är unik så till vida att den arbetar med ledarskapet i sitt sammanhang. Under sammanlagt 17 veckor sammanstrålar kursdeltagarna en kväll i veckan för att arbeta med sitt ledarskap i kontexten av organisationens strategi, organisation, kultur med mera. Kursen brukar beskrivas som ”en rejäl ledarskapskurs” och är ett framgångsrikt koncept som nästa år firar 10 år.

– Att undvika att fastna i abstrakta teoretiska ideal är viktigt. Ledarskap är en aktivitet som sker i ett lokalt sammanhang och det är viktigt att vara konkret och jordnära, avslutar Stefan Sveningsson.

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

EFL Ledarskap i organisationer

EFL Ledarskap i organisationer omfattar områdena organisation, ledarskap, strategi och projektledning. Utbildningen handlar om att tillgodogöra sig formell kunskap och utveckla individuell förmåga och färdighet. Du kommer att stärkas i din yrkesroll som strateg, chef och ledare.

Nästa programstart: 26 januari 2021

Läs mer om EFL Ledarskap i organisationer

Vill du veta mer?

  • Intresseanmälan

    Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort och berättar mer!