Psykologens bästa råd om ledarskap i kris

Hur är det att vara ledare i en situation med helt nya och osäkra förutsättningar? EFL-medarbetaren Thekla Schneede – legitimerad psykolog som arbetar med grupp- och ledarutveckling och stödjer organisationer i förändring, samt är verksam i EFL:s Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program – ger sina bästa råd till dig som ledare.

Thekla Schneede – legitimerad psykolog som arbetar med grupp- och ledarutveckling och stödjer organisationer i förändring samt verksam i EFL:s ”Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program” och vår online crash course ”Utveckla ditt krisledarskap”

Ledarskap i kris – Theklas bästa råd:

 • Ta hand om dig själv

  För att kunna ta hand om andra måste du ta hand om dig själv. Se till att du får mat, sömn, fysisk aktivitet och avkoppling/distraktion regelbundet. Vila i det vardagliga, gör inte saker mer dramatiska än vad de är. Prata om annat, bråka om de vanliga sakerna, gå på fotbollsträningen, peta i trädgården, titta på din favoritserie. Hitta ditt sätt att ladda batterierna. Har du en benägenhet att fastna i informationsflödet; avgränsa aktivt din konsumtion av sociala medier och nyheter.

 • Håll fast vid rutiner och struktur

  Etablera enkla ”hållandestrukturer” i relation till den grupp du leder. I kriser behöver vi rutiner och struktur mer än annars. Detta blir ännu viktigare i situationen vi har nu där många sitter isolerade hemma. Ha en kort daglig eller åtminstone regelbunden avstämning där alla måste delta och på något sätt checka in och säga något om hur de har det. Håll kvar strukturen även om folk ifrågasätter mötet (”har vi tid med det här?”) eller drar sig undan. Bjud in till dialog med medarbetarna kring hur man kan göra stunden meningsfull och bra. Tillåt gärna kreativitet och humor om det är läge för det. Det kan vara välgörande i svåra tider.

 • Var tillgänglig

  Se till att vara tillgänglig och visa omtanke. Våga ställa frågan ”Hur har du det egentligen?” till den som tappert biter ihop eller gör sig otillgänglig. Lyssna och ta oro på allvar. Bekräfta att det är OK att reagera på olika sätt. Tillåt dig att vara mänsklig. Var vaksam på om du tar på dig för mycket ansvar för andra. Många ledare hamnar i att man måste besvara och agera på allt. Att göra massa saker kan reducera egen ångest för stunden, men är inte hållbart i längden. För att kunna vara empatisk och tillgänglig behöver du kunna växla ner tempot – och sätta gränser (apropå självomhändertagande).

 • Informera

  Var ärligt med vad du vet och vad du inte vet. Informera tydligt i tal och skrift, även när ingen ny information finns – då säger du det. Förmedla fakta, var källkritisk och undvik spekulationer och ryktesspridning. Samla in frågor och funderingar och besvara gemensamt om du märker att det ”pyr” bland medarbetarna.

 • Våga vänta med att agera

  När vårt hotsystem triggas i hjärnan tappar vi tillgång till vårt ”långa” tänkande som ger oss förmågan att vidga perspektiven, se konsekvenser, vara strategiska och göra medvetna val. Det är denna kognitiva förmåga vi behöver för att kunna hantera komplexa utmaningar. Istället blir vi lätt känslostyrda, ensidiga, impulsiva och kortsiktiga i vårt tänkande. Ta en 5-minuters paus innan avgörande beslut i ledningsgruppen. Hjälp varandra att få distans när ni märker att ni blir för reaktiva eller känslomässiga. Stå kvar och våga vänta med att agera.

 • Tänk långsiktigt

  I krissituationer som pågår under en längre tid behöver vi alla tänka extra mycket på hållbarhet; hur ser jag och vi till att vi orkar på lång sikt? Ta hjälp att avgränsa och prioritera. Stäm av ofta hur det går, och ta fram enkla stödjande strukturer som kan bära stor påfrestning över tid. Exempel på detta är korta dagliga incheckningsmöten med ”runda” och gemensam reflektion kring dagen/veckan innan ni går hem. ”Vad har hänt? Vad har gått bra? Vad har varit svårt? Vad ska vi göra annorlunda i morgon/nästa vecka?” Ge personer tydliga roller och uppdrag kopplat till att hantera situationen. Lägg inte allt på en eller ett fåtal. Ha fokus på psykisk hälsa och erbjud stöd till dina medarbetare.

 • Alla gör misstag

  Kriser, stress och press tar ibland fram våra sämsta sidor. Plötsligt blir du irritabel, otålig, krävande eller alldeles för passiv. Försök vara medveten om du kör i diket, utan att hamna i skam och skuld. Gör du misstag så städa upp efter dig och kom tillbaka, helt enkelt. Har du en benägenhet att tro att du måste vara hjälte och stark och hålla ihop i alla lägen så sluta med det. Du får vara mänsklig och andra klarar av det fint, så länge du tar ansvar för ditt agerande.

 • Säkra eget stöd

  Det är mycket viktigt att inte stå ensam. Se till att du har någon att prata och ventilera med, gärna utanför organisationen. När du behöver härbärgera andras känslor och behov samtidigt som du har dina egna känslor att hantera är det lätt att slita ut sig. Är det extra intensivt så schemalägg regelbunden ”ventilation” med någon så att det blir av. Ibland räcker några minuter. Var en förebild i att det är OK att ta hjälp.

Utveckla ditt krisledarskap

Online crash course:
Utveckla ditt krisledarskap

Har du i din ledarroll eller ni i ledningsgruppen behov av handfast handledning och rådgivning utifrån er specifika situation?

För dig eller er som har behov av utveckla ert ledarskap under extraordinära situationer erbjuder vi ett skräddarsytt koncept à 2 x 2 timmar som baspaket, med möjlighet att addera extra tid vid behov.

Konceptet erbjuds online eller via personligt möte i luftiga lokaler.

 • Intresseanmälan

  Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort och berättar mer!