Psykologisk trygghet och tillit

Hur skapar man psykologisk trygghet ett och tillit i en komplex värld? På dagens träff av PartnerMentor-programmet så diskuterar vi hur man inkluderar många perspektiv och kompetenser, att våga experimentera, utmana, komma med idéer och ifrågasätta.