SEMINARIUM: RISKKAPITAL, STYRNING OCH LEDARSKAP

 

EN NY SYN PÅ RISKKAPITAL OCH LEDARSKAP FÖR ATT ÅSTADKOMMA TILLVÄXT?

pengarAktuella samhällsfrågor som exempelvis debatten om ”vinster i välfärden” pekar på ett behov av att den dominerande aktieägarvärdeslogiken måste kompletteras med ett större inslag av intressentvärdeslogik. Är vi på väg mot en kapitalism där jämbördiga intressenter tillför olika slags riskkapital såsom penningkapaital, kunskapskapital, engagemangskapital, legitimitetskapital, förtroendekapital, etc.?

I Tyskland och Storbritannien har lagstiftningen på detta område kommit längre än i Sverige, med olika nivåer av företagsstyrning där olika intressenter ges större inflytande i syfte att skapa mer kompletta bolag.

Vad kan vara en möjlig väg för svenska bolag att jobba med intressentvärdeslogik framöver, och vad ställer detta för krav på styrning och ledarskap?

Seminariet leds av Claes Svensson och Gösta Wijk, forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet båda med mångårig erfarenhet av bolagsstyrning, ledarskap och executive-utbildning.

Claes SvenssonGösta Wijk

t.v. Claes Svensson är professor i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

t.h. Gösta Wijk är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

FAKTA

NÄR
Tisdagen den 2 juni, klockan 8.30-11

VAR
EFL, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

ANMÄLAN
till ann-mari.nilsson@efl.se senast den 29 maj

MER INFO
Debattartikel i Dagens Industri

Idéskriften som ligger som underlag för seminariet