Skaffa dig verktygen för att framgångsrikt kunna styra och utveckla verksamheter

EFL Affärsstyrning – strategi, verksamhetsstyrning och ekonomisk analys omfattar verksamhetsstyrning på djupet och bredden, ger dig nya verktyg för att kunna arbeta mer strategiskt och ta den ekonomiska pulsen på organisationer och företag. Detta är en kvällskurs med träff en gång i veckan under 20 veckor med start i slutet av augusti, som ger dig en bra teoretisk bas att stå på för bättre beslutsfattande.