EFL Skräddarsytt för SenzaGen

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen, berättar om satsningen på en skräddarsydd utbildning i ”Hårda Fakta” inför Nasdaq-noteringen.