Strategi och ledning på EFL:s Affärskunskap

Dagens träff för deltagarna på EFL:s Affärskunskap ägnades åt strategi och ledning, med intressanta diskussioner kring några av de största managementtänkarna, deras teorier och modeller.