”Strategi och reflektion som gagnar verksamhet”

Den 9 oktober påbörjar Peter Södergren, Verksamhetschef för Vuxenpsykiatrin Kristianstad inom Region Skåne, EFL:s Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program. Med lång erfarenhet som chef ser han fram emot att gå en strategiskt ledarskapsutbildning där det sker en stark koppling till den egna verksamheten.

Peter Södergren, Verksamhetschef för Vuxenpsykiatrin Kristianstad inom Region Skåne, påbörjar EFL:s Leading IMPACT-program i höst

Peter har arbetat inom psykiatrin sedan 1986, varav de 16 senaste åren som teamchef, enhetschef och nu som verksamhetschef inom kommunal verksamhet och Region/landsting. Peter har även lång erfarenhet som specialistsjuksköterska i psykiatri, samt magisterutbildning inom vårdvetenskap/omvårdnad och i personal- och arbetsliv.

I höst startar Peter på Leading IMPACT-programmet. Vi gör en kort intervju med honom för att höra om hans tankar kring programvalet och förväntningar.

Hej Peter! Vad fick dig att bestämma dig för att gå Leading IMPACT?
Jag valde mellan en rad olika chefsprogram, men med en del chefs- och ledarskapsutbildningar i bagaget, önskade jag nu ett något mer strategiskt program. Leading IMPACT har ett innehåll och upplägg som svarar till mina behov och önskemål. Dessutom ser jag positivt på att programmet kopplas till ens verksamhet och att man arbetar med de utmaningar man för tillfället brottas med. Detta ger omedelbar nytta i kombination med en långsiktighet. En annan sak som stack ut är den personliga coachen som man har med sig under resan framåt.

Utöver det, så tycker jag att det har varit en väl genomförd personlig presentation av programmet med möjlighet att designa programmets innehåll och utformning efter respektive deltagare.

Vad har du för förväntningar?
Kunskap, nya perspektiv och reflektion! Jag ser också fram emot utbytet i form av lärande av andra deltagare och att kunna dela med mig av mina erfarenheter och utmaningar.

Vad vill du utveckla genom ditt deltagande på programmet?
Strategi och reflektion som gagnar verksamhet för att göra så kloka val och beslut som möjligt i en mycket komplex organisation som jag befinner mig i.


Leading IMPACT

Den 9 oktober startar EFL:s flaggskeppsprogram Leading IMPACT – Executive Management & Leadership Program. Ett 15 månader långt next-generation-program med ett unikt utvecklingsfokus på såväl organisation som individ.

Leading IMPACT bygger vidare på det mycket uppskattade Executive MBA-programmet, som EFL under 20 år gett i partnerskap med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. På Leading IMPACT har det framgångsrika pedagogiska konceptet utvecklats ytterligare. Syftet är att skapa rejäl impact för såväl deltagaren som den organisation som denna representerar.

Läs mer om Leading IMPACT