Nytt program i höst för beslutsfattare som vill utveckla sin förmåga till finansiellt värdeskapande

EFL lanserar Strategic Financial Management, med start i höst, för dig som befinner dig i någon form av beslutande position och som på djupet vill utveckla din förmåga att leda och påverka finansiellt värdeskapande.

Att känna sig bekväm med modeller, teorier och verktyg som bidrar till att skapa finansiella värden för en organisation är en dimension som blir allt mer betydelsefull för beslutsfattare, oavsett om du sitter i styrelse, ledningsgrupp eller har en linjechefsposition.

Den 12 oktober går startskottet för årets nya utbildningssatsning, Strategic Financial Management, med ambitionen att vara den naturliga utbildningen för alla beslutsfattare som vill stärka sin finansiella förståelse.
– Vår tydliga ambition har varit att utveckla just ”den” utbildningen som alla i beslutade position intuitivt känner att de alltid har letat efter, säger EFL:s vd Henrik Lundgren.

– Vi får ofta önskemål från alumner på vårt Styrelseprogram, Executive MBA och Leading Impact om att sätta ihop en utbildning som på ett tillgängligt, effektivt, pedagogiskt och inte minst inspirerande sätt ger precis de verktyg som en ledare behöver för att utveckla sin förmåga till finansiellt värdeskapande och naturligt behärska ekonomiska samband. Det är detta vi nu har gjort, berättar EFL:s vd Henrik Lundgren.

EFL:s vd Henrik Lundgren

– Vår ambition har varit att designa ett program som ska ge dig som beslutsfattare precis de verktyg du behöver för att tydligare kunna ta ledartröjan i finansiellt värdeskapande för din organisation. Baserat på vår impact-pedagogik vill vi göra det på ett sätt som i största möjliga mån skräddarsyr upplägget efter respektive deltagares individuella och aktuella utmaningar.

Strategic Financial Management är ett nio dagar långt program, uppbyggt på tre internat á tre dagar. Målet  är att utveckla programdeltagarnas färdigheter bortom mätning av historisk data. Under programmet kommer deltagarna att utveckla sina förmågor att bemästra och förhålla sig till teorier, verktyg och modeller som bidrar till att skapa finansiella värden. Som programdeltagare får du en helhetsbild över hur olika faktorer samverkar och tillsammans i slutänden avgör hur finansiellt framgångsrikt ditt företag är. Programansvariga för Strategic Financial Management är Per Arvidson, Hans Knutson och Ola Mattisson.

Efter genomgånget program har deltagarna en verktygslåda att själva kunna applicera på sitt eget eller andra företag och organisationer – oavsett bransch eller storlek. Kunskapen ska hjälper deltagarna att prioritera och fokusera på det som är viktigt ur ett finansiellt perspektiv. Många kommer att märka att det egentligen är ett antal centrala faktorer som på ett avgörande sätt påverkar det finansiella värdeskapandet i ditt företag. När de väl behärskar dessa kan de alltid ytterligare fördjupa dig i enskilda områden – men först bör helheten förstås och vara på plats!

–  Vi tycker att vi såväl innehållsmässigt som pedagogiskt har landat väldigt bra i utvecklingsarbetet av Strategic Finacial Management, och har redan fått ett fantastiskt gensvar från såväl alumner som resten av marknaden. Vi ser med stor tillförsikt fram emot programstarten i oktober, säger Henrik Lundgren.


Strategic Financial Management

Strategic Financial Management riktar sig till beslutsfattare i verksamheter. Exempelvis medlemmar i en ledningsgrupp, styrelseledamöter, verkställande direktörer, linjechefer eller projektledare. Det vill säga personer i roller som kräver en förmåga att se de praktiska konsekvenserna i enskilda sammanhang. Programmet lämpar sig för beslutsfattare i såväl kommersiella organisationer som kommuner och myndigheter.

Läs mer om Strategic Financial Management

Fakta

Kursstart:
12 oktober

Omfattning:
9 dagar (3 internat)

Plats:
Kursgård i Skåne

Läs mer:
Strategic Financial Management

Vill du veta mer?

  • Intresseanmälan

    Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort och berättar mer!