Traditionella perspektiv på ledarskap och utmaningar i praktiken

På detta tema ägnade deltagarna senaste träffen på Ledarskap i organisationer åt hur man bryter traditionella ledarskapsperspektiv mot aktuella utmaningar, att titta på ledarskapsprocesser och hur de samspelar med kultur, incitament och lärande.