Trender och tendenser på Ex Ante

Våra deltagare i EFLs nätverksgrupper Ex Ante fick under den gemensamma avslutande träffen en historisk tillbakablick och en blick i kristallkulan kring vilka faktorer som påverkar samhällsutvecklingen och de företag deltagarna representerar.

Sista träffen på Ex Ante är numera alltid en gemensam träff för alla 3 Ex Ante-grupperna ekonomi, marknad och HR. Ett uppskattat inslag som vi valt att fortsätta med. Temat för denna träff var trender och tendenser med professor Thomas Kalling. Våra deltagare fick under 2,5 timme höja blicken och få dels en historisk tillbakablick och sedan en blick i kritallkulan kring vilka faktorer runt om oss som påverkar samhällsutvecklingen och de företag deltagarna representerar. En mycket lyckad avslutning på höstens Ex Ante och vi ser fram emot vårens träffar.

EFL Ex Ante

Läs mer om Ex Ante