Utvecklas i ditt ledarskap!

På kursen Ledarskap i organisationer får du verktyg, modeller och metoder som hjälper dig i ditt ledarskap. Du får arbeta med hur du på bästa sätt utövar ledarskap i organisationer för att nå medarbetare och kollegor, och därmed får inflytande över hur verksamheten styrs och utvecklas.

Se filmen där Stefan Sveningsson, professor i ledarskap vid Lunds universitet och programansvarig för EFL Ledarskap i organisationer, ger sin syn på hur du blir en bättre ledare och vad du utvecklar på kursen EFL Ledarskap i organisationer.

EFL Ledarskap i organisationer startar den 30 augusti. Läs mer >>

Ledarskap i organisationer

Omfattning:
15 kvällar + internat

Nästa kursstart:
30 augusti

Läs mer om Ledarskap i organisationer