Vad är bra styrelsearbete?

Om vad som är bra styrelsearbete handlade dagens träff på Styrelseprogrammet. Vilka struktur- och sammansättningsvariabler påverkar? Vad hindrar och begränsar styrelsearbetet? Hur kartlägger och balanserar man kompetenser och operativt stöd?