Vårens Affärskunskap i gång!

Nu har vårens Affärskunskap startat med ett gäng motiverade deltagare. Ännu en gång kan vi notera en stor spännvidd bland deltagarna – från små till stora verksamheter, från generalister till specialister, från personer i inledningen av sin karriär till personer som har förvärvat många års erfarenhet.

En spännande grupp av motiverade deltagare träffades i slutet av mars för att inleda vårens omgång av Affärskunskap. Vid den inledande ”bordet runt” för presentation av deltagarna och bl a varför de vill gå programmet så lyftes olika drivkrafter fram: ökad förståelse för företagande, större trygghet i ekonomiska diskussioner, få mer grepp om ekonomiska samband.

Affärskunskap är en av EFLs mest populära utbildningar, där deltagarna under 8,5 dagar utvecklar sin helhetssyn inom ekonomi, marknadsföring, strategi och ledning. Det ingår både mjuka och hårda delar och det sker en direkt koppling till deltagarnas egna företag.

affarsk1

affarsk2

affarsk3

affarsk4

affarsk5

Läs mer om Affärskunskap