”Vi behöver fylla igen våra luckor”

Som småföretagare med ambitionen att växa uppstod ett behov av att fördjupa sig i affärsmannaskap och företagsekonomi. Med den utgångspunkten startar Robert Freij, på tränings- och friskvårdsföretaget Betaform i Lund, EFL:s kurs Affärskunskap. Vi intervjuar honom kring hans förväntningar på kursen och Betaforms spännande koncept.

Berätta om Betaform och ert koncept!
Vi är ett familjärt företag som har en passion för att hjälpa människor oavsett om det är på individuell basis eller som i en del av ett hälsofrämjande arbete hos företag. Detta gör vi genom säkra, effektiva och lustfyllda träningsformer. Vi har engagerade och välutbildade personliga tränare och gruppträningsinstruktörer som brinner för sin profession oavsett om målgruppen är barn, vuxen, familj, senior, elitidrottare eller större företagsgrupper. Förutom träning erbjuder vi kostrådgivning, hälsoprofilbedömningar, privat- och företagsmassage, utbildningar och föreläsningar inom bl. a kost, träningslära, ergonomi, stresshantering etc. Detta holistiska tänk har vi ackumulerat från elitidrotten där varje liten pusselbit har sin specifika roll för att man ska kunna nå sin fulla potential såväl på arbetsplatser som i det privata livet. 

Vad fick dig att välja att gå Affärskunskap hos EFL?
Som småföretagare med ambitionen att växa känner jag att vi behöver investera i just affärskunskap. Efter att ha sett programupplägget med dess innehåll där man jobbar med de olika delar av företagsekonomi, känns det som det är här vi behöver fylla igen våra luckor. Jag gillar även idén att man tar med sig sitt företag in i programmet och på så sätt får en tydlig och direkt koppling. 

Vad har du för förväntningar?
Min förhoppning är att jag får ny kunskap som jag kan ha direkt nytta av vid upphandlingar och vid liknande sammanhang. Skulle också vilja bli tryggare i min roll som ledare och bättre på strategiskt arbete. 


EFL Affärskunskap
På EFL:s kurs Affärskunskap blir du van att använda det ekonomiska språket, får en bättre förståelse för ekonomiska samband, blir stärkt i ditt ledarskap och inom strategisk planering. Nästa kurs startar den 28 mars. Läs mer