Webinar: Framgångsrikt förändringsarbete

Välkommen på webinar den 20 maj med professor Ulf Johansson – som har lång erfarenhet av ledarutveckling och förändringsledning – om grundläggande budord som är helt nödvändiga för framgångsrikt förändringsarbete.