Impact workshop 9/6:
Hur rustar vi oss för morgondagens utmaningar?

Snabb utveckling och oväntade utmaningar gör att vi måste rusta oss och våra verksamheter på nya sätt. Traditionell utbildning och kunskapsöverföring behöver kompletteras med nya metoder och tillvägagångssätt. Den 9 juni bjuder vi därför in till en kreativ workshop, som är en del i ett forskningsprojekt, för att börja ta oss an hur morgondagens lärande ska designas för att ge största möjliga genomslag i organisationer.

Vi lever i en ständigt föränderlig värld, som många gånger kräver snabba beslut. En värld där lärande genom traditionell klassrumspedagogik med trötta PPT-slides sedan länge inte funkar. På EFL har vi under många år haft ambitionen att ligga i framkant vad gäller pedagogik inom exekutivutbildningar. Redan vid starten av vårt Executive MBA-program utvecklades nya pedagogiska former, som sedan har vidareutvecklats i dess efterträdare, managementprogrammet Leading Impact. I detta program tar vi ytterligare tydliga kliv bort från traditionell klassrumspedagogik till att lära genom att arbeta med skarpa konkreta utmaningar och integrera lärandet i den egna organisationen.

Var en del i vårt forskningsprojekt

Nu har vi satt igång ett nytt forskningsprojekt för att fortsätta resan mot att hitta design och pedagogik för morgondagens mest effektiva managementutbildningar och lärande. I detta vill vi, med hjälp av er som också är intresserade av dessa frågor, utforska hur morgondagens organisatoriska och individuella lärande ska se ut för att skapa största möjliga nytta och effekt.

En kreativ workshop

Den 9 juni vill vi bjuda in dig som är intresserad av att hitta nya perspektiv på lärande, nya metoder och processer till den första i en serie av kreativa workshops för att finna morgondagens mest effektiva lärande för företag och organisationer.

Dagen kommer att läggas upp på ett utforskande sätt. Vi kommer att dela med oss kring de trender vi ser inom området pedagogik och metoder för livslångt lärande. Det finns många frågor, men även en hel del svar att bygga vidare på, och framförallt vill vi att du kommer in med dina kreativa tankar och erfarenheter från ditt och din organisations arbete.

Några av de frågor vi kommer att beröra i denna första workshop är:

  • Hur ser våra du/ni på behovet av lärande i din/era organisationer? Vilken typ av kunskap/lärande är relevant och nödvändigt idag och på sikt?
  • Vad finns det för tankar och idéer kring hur morgondagens kompetensutveckling både på individnivå- och grupp- eller organisationsnivå skulle kunna ske?
  • Vilka trender ser vi inom området pedagogik och metoder för livslångt lärande?
  • Vad kan vi ta till oss från forskningen kring vuxenutveckling och vuxenpedagogik?
  • Vilken roll skulle vi på EFL kunna ha framöver i att stödja lärande i organisationer?

Vill du vara med? Anmäl dig här:

 

 

 

FAKTA

TID
9 juni, kl 9-15
Vi bjuder på frukost, lunch och eftermiddagsfika.

PLATS
Lund med omnejd

MER INFO
Kontakta Henrik Lundgren:
henrik.lundgren@efl.se
046-222 68 42

Forskningsprojekt


Denna workshop ingår i ett nystartat forskningsprojekt där vi vill utforska och utveckla morgondagens lärande och utveckling i verksamheter. Med Stein Kleppestø, Hans Knutsson och Thekla Schneede i täten vill vi skapa ett forum för erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande kring hur vi konkret skapar förutsättningar för lärande i våra organisationer.