Nya utmaningar

I takt med teknikens utveckling ges nya arbetsmöjligheter. Med nya möjligheter följer nya utmaningar. Corona-virusets snabba utbredning över världen har på kort tid ställt stora krav på företag och organisationer att anpassa sin verksamhet för distansarbete. Det kan handla om att från att hela teamet på arbetsplatsen arbetar hemifrån, till att några sitter på arbetsplatsen och några hemma eller att man roterar mellan olika konstellationer. För dig som chef och ledare innebär detta nya förutsättningar, som kräver ett nytt sätt att leda och driva verksamheten framåt.

 

Utveckla din förmåga att leda på distans

Kursen Chefskap på distans – en ny ledarskapsmiljö att bemästra riktar sig till dig som är chef och som vill utveckla din förmåga att leda på distans. Kursen handlar om hur du ställer om ditt ledarskap där basen ändras från fysiska till digitala möten, hur du får distansarbetet att fungera genom att bygga nya strukturer och ramar, hur du får de digitala mötena att bli effektiva och meningsfulla, samt blir bekväm med vilka arbetsrättsliga regler som gäller vid distansarbete, exempelvis gällande arbetsmiljö och riskbedömningar.

Chefskap på distans – en ny ledarskapsmiljö att bemästra erbjuds som en skräddarsytt, företagsanpassad utbildning som riktar sig till organisationer och chefer som önskar utvecklas inom ledarskap i en kontext av distansarbete. Utbildningen kan erbjudas såväl fysiskt eller digitalt. Det totala innehållet är två heldagars omfattning som kan delas upp i olika kombinationer av fyra halvdagsmoduler.

Innehåll – dag 1


Chefskap och ledarskap på distans

 • Omställningsarbetet med mitt ledarskap i en ny kontext
 • Hur möter och stämmer jag som chef av medarbetares olika sociala behov
 • Performance Management på distans – att underlätta för produktivitet och fokus.
 • Chefens checklistor – hur hittar jag nya verktyg för en ny miljö?

Att får distansarbetet att fungera – struktur, ramar och tydlighet i en digital kontext

 • Att hitta nya format för arbetsdagen med hela eller delar av arbetsstyrkan på distans
 • Att hitta nya verktyg för kommunikativa utmaningar
 • Hur säkerställer vi att inga bollar tappas, eller att uppgifter överlappas?
 • Prioritering av arbetsuppgifter på distans

Innehåll – dag 2


Att bedriva effektiva möten online

 • Vilka krav ställs på mötesledare och mötesdeltagare i digitala möten
 • Att skapa lust, mening och delaktighet i digitala möten
 • Förberedelser, tydlighet, planering och effektivitet
 • Praktiska knep och tips

Arbetsmiljö och riskbedömningar vid arbete på distans

 • Vilka lagar är viktiga att känna till vid distansarbete?
 • Hur ser ansvaret ut vid hemarbete? Vad gäller för arbetsgivare, chef och skyddsombud?
 • Hur säkerställer du som chef arbetsmiljön vid hemarbete och hur riskbedömer du?
 • Hur får du som chef till arbetsmiljöarbetet när förutsättningarna förändras?
 • Hur sätter man gränsen mellan arbete och privatliv när medarbetarna jobbar hemifrån?
 • Intresseanmälan

  Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort och berättar mer!

Kontakta oss!

Henrik Lundgren
046-222 68 42
070-585 86 97
e-post: henrik.lundgren@efl.se