EFL Strategic Financial Management

Strategic Financial Management

Finansiella och affärsstrategiska beslut utifrån ekonomisk information

På programmet Strategic Financial Management utvecklar du på djupet din förmåga att leda och påverka finansiellt värdeskapande i ditt företag.

Du lär dig att själv analysera finansiella data ur ett helhetsperspektiv och med det som bas fatta finansiella och affärsstrategiska beslut.

Ambitionen är att du ska kunna vara en aktiv i finansiella beslut, inte bara ta del av andras rapporter.

Kursstart: 9 oktober 2024

Plats: Lund

Gör en intresseanmälan så hör vi av oss, välkommen!

Fyll i din intresseanmälan


Vad säger tidigare deltagare?
……

Kent Bengtsson, CFO på Sandberg Development berättar om vad han tycker om EFL:s Strategic Financial Management utbildning

 


Programmet består av tre moduler á tre dagar:

MODUL 1:
”Setting the Scen”

Vi genomför en företags-simulering som belyser alla aspekter kring företagets finansiella verktyg och styrning. Strategiska frågeställningar som affärsidé, produktval, marknadsplan, finansiering, produktionskapacitet etc. speglas mot de ekonomiska konsekvenser som dessa val medför. Då tillväxt är något av det viktigaste för att skapa finansiella värden i ett företag kommer vi särskilt fokusera på företagsförvärvs strategiska betydelse för ekonomisk framgång – men också ta fasta på de risker och utmaningar som företagsförvärv medför.

MODUL 2:
Verksamhets- och ekonomistyrning

Vi identifierar enskilda (finansiella) värdeskapare och hur dessa hänger samman. Vi arbetar med frågor kring tillväxtens betydelse kopplat till marginaler och kassaflöden, men även företagets finansiering och hur du och din verksamhet effektivt kan arbeta med värdehöjande aktiviteter. Vi går bland annat igenom:

  • Finansiell analys
  • Kalkyler
  • Uppföljning och strategiuppfyllelse

 

MODUL 3:
Ekonomiska samband

Här närmar vi oss frågan om hur vi går från planer till verklighet genom att jobba med verksamhetsstyrning som ett sammanhängande system av faktorer som påverkar hur väl du och din verksamhet lyckas nå era mål.

Under denna modul berör vi också de mer övergripande verktygen som används vid finansiell strategisk styrning – inte minst budgetering och de eventuella instrument som kan komplettera denna.


Programteam

Ola Mattisson, Leading Impact modulansvarig

Ola Mattisson

Lärare och forskare i strategi och verksamhetsstyrning på Ekonomihögskolan i Lund. Ola är bland annat verksam i programteamet för Leading Impact – Executive Management & Leadership Program och EFL:s Styrelseprogram.

 

Per Arvidson, Leading Impact modulansvarig

Per Arvidson

Lärare och forskare inom verksamhetsstyrning och redovisning på Ekonomihögskolan i Lund, samt konsult inom ledarutveckling. Per har en mångårig erfarenhet som programansvarig och föreläsare på flera av EFL:s ledarskapsutbildningar – såväl på öppna som företagsspecifika program.

Efl