”Civilekonom” på 8,5 dagar

Affärskunskap, som är en av våra mest populära utbildningar, är ett utmärkt program för dig, som på ett snabbt, roligt och inspirerande sätt vill lära dig att förstå och tala det ekonomiska språket.

Under 8,5 dagar löpande över 10 veckor går vi igenom företagsekonomins byggstenar och ger dig grunder som gör att du känner dig bekväm i ekonomiska samband och resonemang. Programmet innehåller allt från marknadsföringsstrategier, ekonomiska nyckeltal och redovisning till organisationsmodeller och ledarskapsfilosofier. Utbildningen anpassas efter deltagarnas egna verksamheter, där era specifika förutsättningar vävs in.

Några av sammankomsterna äger rum på programdeltagarnas egna företag eller organisationer. Detta brukar vara ett väldigt uppskattat inslag som ger möjlighet att se hur de företagsekonomiska verktygen används på olika sätt utifrån varje verksamhets unika förutsättningar.

Tidigare deltagare tycker

Innehåll – 8,5 utvecklande dagar!

 • Företaget och dess omvärld
  • Prissättning och prisbildning
  • Den ekonomiska politiken och företagen
  • Omvärlden och företagen
 • Kunden och marknaden
  • Företagets marknadsföring
  • Industriell marknadsföring
  • Relationsmarknadsföring
  • Marknadsplanering
 • Kalkylering
  • Företagets kostnadsstruktur
  • Resultat och resultatplanering
  • Produktkalkylering
 • Affärsredovisning
  • Ekonomiska grundbegrepp
  • Räkenskapshandlingar
  • Värderingsregler, bokslutspolitik och verkliga resultat
 • Organisation och styrning
  • Organisationsformer och affärsidé
  • Företagskultur
  • Arbetsorganisation
  • Projektledning
 • Finansiering
  • Kapitalbehov
  • Olika typer av kapitalinvesteringskalkyler
  • kapitalanskaffning
 • Företagsanalys
  • Externa nyckeltal som likviditet, soliditet och räntabilitet
  • Interna mått och nyckeltal
  • Balanserat styrkort (Balanced Scorecard)
 • Strategi och ledning
  • Affärsmannaskap
  • Strategisk planering
  • Management och ledarskap
 • Reflektionsdag
 • Avslutning
  • Presentation av reflektionsarbetet

Uppbyggnad

Vi träffas en heldag i veckan under nio veckor. Varje tillfälle belyser ett företagsekonomiskt område, som vi fördjupar oss i genom föreläsning, diskussioner, övningar och workshops. Det ingår även ett projektarbete i grupp, då deltagarna fördjupar sig i ett ämne inom vilket de hämtar ytterligare kunskap. Kursen avslutas med en gemensam eftermiddag och kväll, innehållande föredrag, redovisning av projektarbeten och middag.

För att få en ökad förståelse för hur olika företag jobbar med marknadsföring, strategi, ledarskap och organisation förläggs några sammankomster hos kursdeltagarnas företag. Vid dessa tillfällen varvas föreläsningar och praktiska övningar med en nära koppling till företaget.

För dig

Affärskunskap passar alla som på ett roligt och inspirerande sätt vill lära sig mer om ekonomi, oavsett roll och nivå i företaget. Programmet riktar sig till dig  som behöver ett bättre helhetsperspektiv och få grepp om de företagsekonomiska verktygen.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Affärskunskap möter du ett handplockat och erfaret team som triggar i gång ditt intresse för företagsekonomi. Läs mer om EFL-teamet.

Schema

Datum våren 2018
5 april – Företaget och dess omvärld
12 april – Kunden & marknaden
19 april – Kalkylering
26 april – Affärsredovisning
3 maj – Organisation och styrning
17 maj – Finansiering
24 maj – Företagsanalys
31 maj – Strategi och ledning
7 juni – Egen reflektionsdag
14 juni – Avslutning

Tid: Kl. 08.30-17.00. Vid avslutningen redovisas ditt individuella projektarbete. Avslutningen utgörs av en eftermiddagsträff och en trevlig avslutningsmiddag.

Plats: Ekonomihögskolan, Lunds universitet eller på ett värdföretag i regionen.

Startdatum och omfattning

Programstart: 5 april 2018
Omfattning: 8,5 dagar, samt en egen reflektionsdag
Plats: Ekonomihögskolan, Lunds universitet eller på ett värdföretag i regionen

Programavgift

SEK 29 500
SEK 26 750 för medlemmar i EFL:s företagsnätverk

Priser exkl. moms.

Resultat

Affärskunskap presterar genomgående 9 av 10 i helhetsbetyg i våra utvärderingar! Det är vi mycket glada och stolta över.

Programmet hjälper dig att lägga ihop företagsekonomins pusselbitar. Du kommer att inspireras och tycka att ekonomi är såväl roligt, som intressant och viktigt.

MRS_C_8206_sv_360x180px

Så här säger våra deltagare:

”Ny kunskap och insikt som jag direkt kan applicera i mitt arbete. Att den på ett utmärkt sätt kombinerar teori och praktik samt ett utifrån och in perspektiv på företaget.”

”Helheten med en dynamisk grupp, intressanta ämnen och bra och engagerade utbildare som sprider en trevlig stämning i gruppen.”

”Fokus ligger på marknadsföring, ekonomi, strategi och ledning och efter avslutad kurs har alla pusselbitar fallit på plats.”

”Inspirerande, ‘godbitar’, mycket på kort tid, nätverket i gruppen. Ett brett område täcktes in.”

”Möjlighet att träffa människor från andra företag, inspiration, lästips, ökad insikt och lite helikoptersyn på den egna verksamheten.”

Anmälan

Anmälan Affärskunskap

Broschyr

Ladda ner broschyren:
Affärskunskap våren 2018

Villkor

Läs våra allmänna villkor

Välkommen att kontakta oss!

Sophia Engleson
telefon: 046-222 68 45
e-post: sophia.engleson@efl.se

 

 

EFL_MRS_C_Per_Malmberg_7620_150x150px

Per Malmberg
telefon: 046-222 68 44
e-post: per.malmberg@efl.se