LEDARSKAPSUTBILDNINGAR PÅ EFL

-Fördjupa och förnya dina kunskaper!
Utvidga dina kunskaper i att arbeta strategiskt och operativt inom ledarskap och management. Vi handplockar föreläsare från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet i kombination med föreläsare från näringslivet.

Läs mer om våra ledarskapsutbildningar:

EFL Ledarskap i organisationer

Stärk din kompetens inom organisation, ledarskap, strategi och projektledning. Förbättra dig inom ledarskap i organisationer, organisationsutveckling och kunskapsutveckling. Du stärks i din yrkesroll som strateg, chef och ledare.

Gå till kursen
Executive MBA

Executive MBA

En Executive MBA vid EFL i samarbete med Ekonomihögskolan vid Lunds universitet ger deltagaren och dess företag en kraftfull kompetenshöjning inom strategiskt ledarskap, affärsutveckling och nytänkande.

Gå till kursen

Leading “Generation Y”

På Leading “Generation Y” utforskar vi företags utmaningar till följd av det skifte i normer, värderingar och drivkrafter som har skett i den nya ”Generation Y”. På vilket sätt påverkar detta organisationers sätt att organisera och utföra arbetet? Hur kan företag utnyttja denna medvetenhet för att öka sin framgång?

Gå till kursen

Performance Management