Betalar sig en MBA-utbildning för företagen?

Per Tryding, vice VD på Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har forskat i frågan, bland annat genom att intervjua deltagare på Executive MBA-programmet här. Vilket värde har högre utbildningar av MBA-typ?

Några av de frågor som avhandlingen besvarar är

  • vilka kunskaper får deltagarna?
  • Hur använder de sina nya kunskaper?
  • Hur lång tid tar det innan utbildningarna har betalat sig?

Studien visade till att börja med att utbildningarna ger två huvudgrupper av ledarskapskunskaper: kognitiv kunskap såsom logistik och finansiering och interpersonell kunskap som till exempel förmågan att få andra att bli duktiga i sina jobb.

Enligt Pers avhandling visar att oavsett om utgångspunkten är att deltagaren ”betalar” utbildningsprogrammets avgift genom att avstå från löneökning under utbildning, eller om utgångspunkten är att företaget betalar allt, så ger en MBA-utbildning bra avkastning. Om utgångspunkten är att deltagaren bär kostnaden för utbildningen har deltagaren ”betalat” utbildningen efter i snitt tio år. Om utgångspunkten istället är att företaget bär kostnaden har den i de flesta fall betalat sig inom sju år.

Arbetsgivarna utnyttjar inte sin investering

Men det visade sig vara ovanligt att arbetsgivare drar maximal nytta av sin investering. Endast en fjärdedel utnyttjade medarbetarnas kunskaper väl. Hur väl de nya kunskaperna användes i organisationen var i sin tur avgörande för hur länge medarbetaren stannade kvar.

– Deltagaren måste få chansen att anävnda de nya kunskaperna, och individen och organisationen msåte hitta en bra passform tillsammans. Hanteringen av detta spelar en gigantisk roll. Det var dubbelt så troligt att deltagarna applicerade sina nya kunskaper i arbetet om uppföljningen gjordes på ett bra sätt, säger Per Tryding.

Källa: Tidningen Personal & Ledarskap #3 2010

Läs hela artikeln! (pdf)

Läs mer om Executive MBA hos EFL!