Boktips: Managing Change

Att leda förändring är både svårt och bökigt och i många fall blir det inte alls som man har tänkt sig. Och trots att det finns mycket litteratur med råd om hur man ska gå tillväga så saknas ofta realistiska skildringar om de fallgropar och dilemman många möter i verkligheten. I den rykande färska boken Managing Change synliggör författarna och EFL-lärarna Stefan Sveningsson och Nadja Sörgärde, båda ledarskapsforskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, dessa fallgropar och dilemman med en rad belysande exempel.

Nadja Sörgärde och Stefan Sveningsson, EFL-lärare och ledarskapsforskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, har skrivit boken Managing Change

När det kommer till att leda förändring är goda ambitioner en sak, men den komplexa verkligheten ofta en helt annan.
– Även om många förändringsförsök ofta börjar bra med goda ambitioner så rinner mycket av det ofta ut i sanden, säger Nadja Sörgärde, som tillsammans med Stefan Sveningsson skrivit boken Managing Change. Trots att det finns mycket litteratur med råd om hur man ska gå tillväga så saknas ofta realistiska skildringar om de fallgropar och dilemman som man möter i verkligheten, fyller Stefan Sveningsson i.

I boken Managing Change synliggörs de fallgropar och dilemman genom att lyfta fram och beskriva verkliga förändringsprocesser.
– Att leda förändring handlar till stor del om att förstå och utveckla en känsla för lokala och unika organisationsförhållanden, berättar Stefan och Nadja. Utöver råd för hur man leder förändring ger vi i boken konkreta exempel på fällor och utmaningar som i regel följer på förändringsförsök. Vi diskuterar vad förändring betyder för de som är involverade i dem och vilken typ av interaktioner och relationer som utvecklas mellan människor i förändringsprocesser.

Ambitionen med boken är att fördjupa förståelsen av förändringsprocesser genom att ge inträngande skildringar av förändringsarbete, men även att bidra med en mer kritisk syn på varför förändring i dag uppfattas som självklart. Är det alltid motiverat med förändring? Och vad innebär det att utveckla ett mer skeptiskt förhållningssätt till ledning av förändring?


Stefan Sveningsson och Nadja Sörgärde träffar ni bland annat på programmen EFL Ledarskap i organisationer (programstart 21 januari) och Leading IMPACT (programstart 7 oktober).

Författarna gästar EFL:s Hot Spot

På EFL:s Hot Spot den 30 januari har du, på något av EFL:s medlemsföretag, chans att lyssna till Stefan Sveningsson och Nadja Sörgärde när de plockar ut guldkornen ur boken och ger belysande exempel.

Läs mer och anmäl dig