EFLs Styrelseprogram + EFL Affärsstyrning = SANT

”Jag känner mig mycket starkare i min roll som styrelseledamot och upplever att jag bättre kan delta i fler delar av styrelsearbetet”, säger Daniel Röme, en av grundarna av Nexam Chemical och styrelseledamot i Nexam Chemical Holding, efter att ha gått EFLs Styrelseprogram och EFL Affärsstyrning – en kombination som blir allt vanligare för deltagare som antingen sitter i eller rapporterar till en styrelse.

Daniel_Rome_350x240pxSåväl ny lagstiftning som konkurrens har fått till följd att goda kunskaper i ekonomi och affärsstyrning har blivit hårdvaluta. Detta manifesteras bland annat genom den tydliga trend att personer som gått EFLs Styrelseprogram bygger på med kursen EFL Affärsstyrning för att ha verktygen att på ett effektivt sätt kunna ta den ekonomiska pulsen på en verksamhet.

En av dem som har gjort denna resa är Daniel Röme, en av grundarna av Nexam Chemical och styrelseledamot i Nexam Chemical Holding, som menar att programmen har gett honom såväl helikoptersynen som konkreta verktyg.
– Jag tycker att programmen går hand i hand. Styrelseprogrammet beaktar styrelsearbetet på alla nivåer, medan Affärsstyrningen är mer på en operativ nivå för en styrelse, där fokus ligger på de olika verktyg och strategier som finns tillgängliga för att styra organisationer. Redovisning, rättsligafrågor, HR o.s.v. är alla områden där man enkelt kan få hjälp, medan styrning av ledning och det strategiska arbetet för ett företag måste göras av styrelsen tillsammans med ledningen.

Daniel Röme sitter i styrelsen för ett publikt bolag, och det var med den bakgrunden han valde att gå EFLs Styrelseprogram. Programmet innefattar 8 dagar med träff en gång i månaden och tre internat med Corporate Governance.
– Jag ville få en bättre grund att stå på för att kunna genomföra mitt förtroendeuppdrag bättre, säger Daniel. Programmet var bra och belyste många av de olika frågor som man brottas med.

Efter att ha avslutat EFLs Styrelseprogram valde Daniel att bygga på med EFL Affärsstyrning för att bli bättre på att förstå bolagets olika siffror och få ännu bättre förutsättningar att genomföra sitt styrelseuppdrag tillfredställande. Under 20 veckor fördjupade han sig tillsammans med övriga kursdeltagare inom strategi, verksamhetsstyrning och ekonomisk analys.
– Jag har ingen ekonomisk utbildning i botten, men tycker det är intressant med olika strategier och idéer kring hur man kan styra organisationer. Dessutom kände jag att jag ville bli bättre på att förstå bolagets olika siffror. Återigen för att ge mig bättre förutsättningar att genomföra mitt uppdrag tillfredställande.

Daniel menar att kombinationen av Styrelseprogrammet och EFL Affärsstyrning har varit väldigt utvecklande för honom i hans styrelseroll.
– Programmen har gett mig mycket, men strategidiskussionerna och de olika styrningsverktygen är nog det jag har haft mest glädje av, menar Daniel. Nu känner jag mig mycket starkare i min roll som styrelseledamot och upplever att jag bättre kan delta i fler delar av styrelsearbetet.

Läs mer om EFLs Styrelseprogram
Läs mer om EFL Affärsstyrning