Hur skapar man effektivt styrelsearbete?

Med blickarna riktade mot internationell Corporate Governance och hur man skapar effektivt styrelsearbete träffades deltagarna på EFL:s Styrelseprogram för sista internatet – vissa på plats på MiLgårdarna i Klippan och vissa digitalt.

EFL:s Styrelseprogram lider mot sitt slut för den här omgången. Sedan oktober har programdeltagarna fördjupat sig i bl.a. styrelsens olika roller och uppgifter, det legala ansvaret, samt strategi- och affärsutveckling.

På senaste träffen låg fokus dels på internationell Corporate Governance och dels på hur man skapar effektivt styrelsearbete. Forskning, olika perspektiv, teoretiska begrepp och modeller, samt praktiska arbetssätt beträffande styrelsearbete i olika internationella sammanhang avhandlades och diskuterades.

Deltagarna fick också fördjupa sig i praktiskt styrelsearbete och genomföra övningar kring arbetsformer och tillvägagångssätt. Styrelsesammansättning, arbetsfördelning och styrdokument belystes bland annat. Med sig hade deltagarna autentiska underlag från styrelser som de är ledamot i eller rapporterar till för att kunna arbeta skarpt vid övningarna.

Nu återstår bara avslutningen av de totalt åtta tillfällena. Nästa programstart för EFL:s Styrelseprogram är den 15 oktober. Läs mer om EFL:s Styrelseprogram

Vill du veta mer?

  • Intresseanmälan

    Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort och berättar mer!