EFL:s Styrelseprogram nästa

Några snabba med Peter Sandin, CEO på ComAp a.s. om EFL:s Styrelseprogram som han börjar den 19 oktober.

”Jag förväntar mig att EFL tillhandahåller intressanta föreläsare, bra utmanande case, en trevlig miljö för lärande och att vi deltagare får utrymme att lära av varandras erfarenheter”, säger Peter Sandin, CEO, ComAp a.s. om förväntningarna på EFL:s Styrelseprogram som han startar den 19 oktober.

Hej Peter! Nu är det snart dags att starta Styrelseprogrammet. Hur känns det?
Tack bra! All verksamhet börjar nu komma upp i hastighet igen efter sommarens ledigheter, och det ska bli kul att få lära sig nytt senare i höst.

Vad var det som fick dig att bestämma dig för att gå EFL:s Styrelseprogram?
År 2000 påbörjade och gick jag EFL:s Executive MBA-program. En stor behållning jag hade av det programmet var att få validerat vad företaget jag arbetade på då och vad jag själv redan gjorde rätt och vad vi kunde förändra för att bli än bättre. Jag uppskattade det programmets upplägg, mina kurskamrater och det utbyte av erfarenheter vi gjorde. Dessutom hade vi kul! På samma sätt hoppas jag att detta program kan hjälpa mig i min nuvarande situation att bekräfta vad vi redan gör bra och ge mig insikt om, idéer och verktyg att förbättra det som behöver förbättras.

Vad har du för förväntningar och vad kommer du själv att bidra med i programmet?
Jag förväntar mig att EFL tillhandahåller intressanta föreläsare, bra utmanande case, en trevlig miljö för lärande och att vi deltagare får utrymme att lära av varandras erfarenheter.

Vad vill du utveckla genom att gå programmet?
Dels vill jag säkerställa att jag har tillräckliga kunskaper om de formella bitarna kring styrelsen och styrelsearbetet både i Sverige och vad man ska ha i åtanke vad det gäller internationella företag med hemvist i andra länder och vad som skiljer dessa.

Dels hoppas jag lära mig själv en del och på så sätt bättre bidra till de styrelser jag är aktiv i. T.ex. lokalbolagsstyrelser, hur använder man sig av dessa på bästa sätt, eller är det bara formalia som snabbt klubbas av på en kvart? Jag har själv en blandad erfarenhet av dessa. Som CEO, hur hjälper jag ägarna på bästa sätt genom styrelsearbetet?

EFL:s Styrelseprogram

En av marknadens mest kompletta styrelseutbildningar, där du möter Sveriges spetskompetens inom Corporate Governance. Utifrån ekonomi, juridik, ledarskap och strategi tar programmet ett helhetsgrepp och ger dig hävstång för framgångsrikt styrelsearbete. Läs mer