EFLs Styrelsprogram äntligen till Stockholm!

EFL inleder samarbete med Stockholms Handelskammare för att tillmötesgå den stora efterfrågan av kvalificerad styrelseutbildning. Under hösten 2010/våren 2011 genomför Stockholms Handelskammare och EFL programmet i Stockholm 2009-12-10

EFLs Styrelseprogram ger både formell kunskap och större insikt om hur effektivt och framgångsrikt styrelsearbete bedrivs i praktiken. Programmet har framgångsrikt genomförts årligen sedan år 2000 i Lund och är det enda av sitt slag. EFLs Styrelseprogram bygger på forskning inom Corporate Governance (bolagsstyrning).

Under hösten 2010/våren 2011 genomför Stockholms Handelskammare och EFL programmet i Stockholm.

Målgrupp är styrelseledamöter och verkställande direktörer som vill ta ett större strategiskt ansvar för företagets utveckling. EFL lägger stor vikt vid gruppens storlek och sammansättning för att skapa dynamik och erfarenhetsutbyte. I och med ett ansökningsförfarande representerar de uttagna deltagarna olika branscher och roller.

EFL är nära knutet till Ekonomihögskolan i Lund som bedriver forskning och utbildning i Corporate Governance sedan mer än 15 år.  Nationellt och internationellt har Ekonomihögskolan en ledande ställning och en unik kompetens när det gäller forskning av styrelsernas roll inom Corporate Governance.

– Under flera år har vi haft deltagare från Stockholm på programmet som har gått för fulla hus. Handelskammaren i Stockholm är en bra samarbetspartner för oss eftersom de har lång erfarenhet av kortare grundkurser i styrelsearbete, säger Pia Sander, VD för EFL.

Mer information om EFLs Styrelsprogram hittar du här!

För ytterligare information kontakta:

Pia Sander, VD EFL
telefon 046-23 59 50, eller via e-mail pia.sander@efl.se

Birgitta Olofson, Programansvarig EFL
telefon 046-23 59 68, eller via e-mail birgitta.olofson@efl.se

Anders Lundwall, Vice VD Stockholms Handelskammare
Telefon 08-555 100 27, eller via e-mail anders.lundwall@chamber.se

Torbjörn Lindhe, Kurschef Stockholms Handelskammare
telefon 08-555 100 48, eller via mail torbjorn.lindhe@chamber.se

Mer information om EFLs Styrelseprogram i Stockholm
(extern länk Stockholms handelskammare)