Hållbarhet som en integrerad del av företags affärsutveckling på HotSpot 

Hur kan man i sin verksamhet på ett effektivt sätt kombinera socialt värde och aktieägarvärde? Skulle man våga köpa en bil av ett företag som man inte litar på? Och hur kommer hållbarhetsarbete att premieras när marknaden väl är mogen? Dessa och många fler frågor behandlades på dagens HotSpot-nätverkssammankomst som gästades av Johan Jansson, hållbarhetsforskare vid Ekonomihögskolan i Lund och Caroline Olsson, som har mångårig erfarenhet av att operativt arbeta med hållbarhetsfrågor.

Under dagens Hot Spot-nätverksträff framkom det bland annat att det kan bli lönsamt för företag att ta täten i hållbarhetsarbetet och med tydliga riktlinjer och nyckeltal inkludera denna i såväl strategi som affärsutvecklingsarbetet. Att arbeta hållbart kommer att bli en nyckelfråga för vår planet, och de företag som på ett trovärdigt sätt tar ansvar för detta kommer att ses som hjältar och förebilder av morgondagens kunder och konsumenter.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Läs mer om EFL:s Hot Spot