Att driva förändring för att skapa konkurrenskraft

Hur bemöter man förändringsmotstånd? Vad innebär förändringsledarrollen? Och hur spelar företagskulturen in? På programmet Strategic HR Excellence, där du i HR-rollen tränas i att effektivt driva HR-frågor i ledningsgruppen, handlar en del om organisationsförändring, förändringsledning och förändringsmotstånd.

Strategic HR Excellence är en utbildning på fyra dagar, som vänder sig till dig i HR-rollen som vill utöka din verktygslåda för att framgångsrikt kunna ta plats i styrelser och ledningsgrupper. En del i utbildningen fokuserar på att bredda deltagarnas perspektiv kring organisationsförändring, förändringsledning samt förändringsmotstånd – och hålls av Nadja Sörgärde.

Nadja forskar om förändringsprocesser, kultur och identitet på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Hon är även en del av teamet på flera av EFL:s utbildningar, såsom Leading Impact, samt aktuell med boken Managing Change in Organizations tillsammans med Stefan Sveningsson.

Nadja Sörgärde håller i delen om organisationsförändring och kultur på HR Excellence Program. 2019 fick Nadja pris som årets lärare vid Lunds universitet.

Hej Nadja! Berätta om din del på Strategic HR Excellence-programmet!

Min del på Strategic HR Excellence Program handlar om organisationsförändring och kultur. Tanken är att deltagarna ska lära sig att hantera, driva och utveckla en framgångsrik verksamhet i en snabbföränderlig omvärld.

Vad hoppas du att deltagarna ska få med sig?

Min ambition är att deltagarna ska få en utökad begreppsapparat, stärkt analytisk förmåga samt en djupare förståelse för affärskunskap och organisationsutveckling. Jag vill att deltagarna ska få en ökad insikt i hur organisationer förändras och därmed bättre förstå och reflektera kring vilka möjligheter de själva har att kunna påverka organisationers utveckling. Med förståelse och tillgång till fler perspektiv ökar möjligheten att förstå utmaningar på nya, konstruktiva sätt.

Vilka områden kommer ni arbeta med?

Fokus ligger på tre huvudområden; förändringsledarrollen, motstånd mot förändring och kultur. Vi kommer att diskutera hur reaktioner på förändring kan förstås och bemötas samt uppehålla oss särskilt vid att diskutera kultur i organisationer.

Hur ser upplägget ut?

Vi kommer att gå igenom koncept, begrepp och perspektiv, samt ägna mycket tid åt reflektion och diskussion kopplat till deltagarnas egna utmaningar och verksamheter. En viktig del är kunskaps- och erfarenhetsutbytet deltagarna emellan.


FAKTA

Programstart: 10 november 2021
Omfattning: 4 heldagar (10, 17 och 26 november, 1 december)
Plats: Lund/Malmö med omnejd
Läs mer: Mer information om Strategic HR Excellence Program >>

STRATEGIC HR EXCELLENCE PROGRAM

Strategic HR Excellence Program ger dig den verktygslåda du i HR-rollen behöver för att framgångsrikt kunna ta plats i styrelser och ledningsgrupper. Under 4 dagar utvecklar du din strategiska förståelse, språk och förmåga att effektivt kunna bidra till din organisations utveckling.

Läs mer om Strategic HR Excellence Program >>

Vill du veta mer?

  • Intresseanmälan

    Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort och berättar mer!