”Jag har redan kunnat omsätta kunskaperna i praktiken”

Vi pratar EFLs Styrelseprogram med Emma Nordell, Innovation & Business development på Lantmännen R&D, som är en av deltagarna på pågående program.

Emma Nordell, Innovation & Business development, Lantmännen R&D

Vad var det som gjorde att du valde att söka dig till EFLs Styrelseprogram?
Jag sitter i ett par styrelser och har ett behov av att samla på mig både erfarenheter och metoder för att bli mer trygg i min roll. Med bra kunskaper och handfasta verktyg kan jag på ett smartare sätt analysera och utveckla mitt eget agerande som styrelseledamot.

Nu är vi halvvägs in i Styrelseprogrammet. Hur känns det så här långt?
Det känns bra! Det är ett roligt program och jag ser verkligen framemot varje tillfälle! Jag har redan fått stor användning av det jag lärt mig, kunnat omsätta det i praktiken direkt.

För mig som är förhållandevis junior i styrelsesammanhang, är det otroligt värdefullt med de andra deltagarnas erfarenheter. Jag bara suger in information och lärdomar!

Temat för det här internatet var effektivt styrelsearbete – styrelseprocesser. Vilka take–aways tar du med dig från dagarna?
Genom att ha bra koll på verktygen/formalian kring styrelseprocesserna får jag en trygghet och en bra grund för mitt arbete.

Vilka förväntningar har du på fortsättningen?
Höga förväntningar! Jag hoppas att fortsättningen är minst lika bra som det varit hittills!

 

EFLs Styrelseprogram

EFLs Styrelseprogram är en gedigen utbildning i Corporate Governance. Utifrån ekonomi, juridik, ledarskap och strategi tar programmet ett helhetsgrepp och ger dig hävstång för framgångsrikt styrelsearbete. Styrelseprogrammet ger dig både formell kunskap och större insikt om hur effektivt styrelsearbete bedrivs i praktiken. Efter åtta tillfällen under åtta månader har du fått både bredd och djup, samt rejält stärkt din kompetens och position i styrelsesammanhang och företagsledning. Programmet är den enda i sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan år 2000.

Nästa program startar den 19 oktober.

Läs mer