”Jag vill fördjupa mina kunskaper och kompetens vad gäller det strategiska arbetet i styrelsen”

Karina Lindgren kombinerar sin roll som konsult, utbildare och delägare i Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB med några olika styrelseuppdrag. I oktober påbörjade Karina EFL:s Styrelseprogram för att ytterligare bygga på sina kunskaper och sin kompetens.

Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB arbetar med att rekrytera och matcha styrelsemedlemmar och styrelseordföranden. Karina Lindgren, som är delägare, arbetar både som konsult och utbildare i bolaget. Utöver det har hon styrelseuppdrag för bland annat HSB Nordvästra Götaland och Rådgivningsorganisationen Coompanion. Hon har även haft styrelseposter i Dina Försäkringar och Folksam.

I oktober påbörjade Karina EFL:s Styrelseprogram. Vi ställer några snabba frågor till henne om programmet och vad hon tycker så här långt.

Karina Lindgren på Säkra Kvinnor Styrelsebalans AB går EFL:s Styrelseprogram 2020-2021

Hej Karina! Vad fick dig att bestämma dig för EFL:s Styrelseprogram?

Jag har letat efter någon vidareutbildning/fördjupning inom styrelseområdet och när jag blev varse att EFL har en sådan utbildning var det enkelt att bestämma sig.

Varför EFL?

Jag har tidigare gått en företagsledarutbildning i EFL:s regi och är så nöjd med den. Den nära kopplingen till universitetet utgör också en kvalitetsstämpel för mig.

Vad tycker du om Styrelseprogrammet så här långt?

Jag tycker om upplägget där föreläsningar varvas med praktiska uppgifter. Hittills har det varit väldigt hög nivå på föreläsarna, som också är lyhörda och fångar upp våra frågeställningar på ett bra sätt. Det är en intressant grupp jag har kommit i. Vi har kommit olika långt i våra karriärer som gör att vi har med oss olika perspektiv och erfarenheter in i utbildningen. Det är ett extra plus.

Har det levt upp till dina förväntningar?

Programmet har levt upp till mina förväntningar, även om vi fått ställa om till digitala träffar. Jag hoppas att vi kan ses på fysiska träffar till våren igen.

Vad hoppas du att utveckla under programmet?

Jag vill fördjupa mina kunskaper och kompetens vad gäller det strategiska arbetet i styrelsen. Jag hoppas självklart också på att utbyta erfarenheter med mina kurskollegor.

Styrelseprogrammet

EFL:s Styrelseprogram är ett heltäckande program i Corporate Governance, som utifrån ekonomi, juridik, ledarskap och strategi ger en komplett verktygslåda för framgångsrikt styrelsearbete.

Efter 11 dagar fördelade på åtta tillfällen under åtta månader får deltagarna både bredd och djup, samt rejält stärkt sin kompetens och position i styrelsesammanhang och företagsledning. Programmet är den enda i sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan år 2000.

Nästa programstart:
14 oktober, 2021

Läs mer om EFL:s Styrelseprogram

Vill du veta mer?

  • Intresseanmälan

    Fyll i intresseanmälan, så hör vi av oss inom kort och berättar mer!