”Jag vill kunna tillföra mer värde i mina styrelseuppdrag”

För att fördjupa sina styrelsekunskaper påbörjar Fredrik Larsson, vice vd och styrelseledamot i Idus AB, samt styrelseledamot i Novotek AB, Styrelseprogrammet den 15 oktober. Vi gör en kort intervju med honom om hans förväntningar.

Vad har du för roll och styrelseuppdrag idag?

Styrelseledamot i Novotek AB, vVD och Styrelseledamot i Idus AB, samt på fritiden även ordförande i Staffanstorp Cykelklubb.

Vad fick dig att bestämma dig för att gå EFL:s Styrelseprogram?

Det är en hel del man behöver känna till som styrelseledamot och jag ville gå Styrelseprogrammet för att, helt enkelt, bygga på kunskaperna. Inte minst gällande de juridiska bitarna och det ansvar som ligger på styrelsen.

Vad hoppas du att utveckla under programmet?

Få en mycket djupare kunskap om de olika områden som faller inom styrelsens arbete och därigenom kunna tillföra mer värde i de uppdrag jag har.

Varför EFL?

Har gått utbildningar i EFL:s regi tidigare som erbjudits via Business Port Staffanstorp. De har varit väldigt bra, men också relativt översiktliga för att passa in i vardagen.

 

 

 

 

Styrelseprogrammet

EFL:s Styrelseprogram är en gedigen utbildning i Corporate Governance. Programmet ger formell kunskap och större insikt om hur effektivt styrelsearbete bedrivs i praktiken.

Efter 11 dagar fördelade på åtta tillfällen under åtta månader får deltagarna både bredd och djup, samt rejält stärkt sin kompetens och position i styrelsesammanhang och företagsledning. Programmet är den enda i sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan år 2000.

Nästa programstart: 15 oktober.

Läs mer om EFL:s Styrelseprogram