”EFLs Styrelseprogram har gett mig värdefulla praktiska erfarenheter och nya insikter kopplade till aktuell forskning”

För att få ”dokumenterade kunskaper inom bolagsstyrning och det via en välrenommerad aktör” sökte sig Janice Söderholm Kvist till EFLs Styrelseprogram. Detta och mycket mer därtill i form av nya kunskaper, erfarenhetsutbyte och ett stort nätverk menar Janice att hon fått med sig.

mrs_c_jannice_soderholm_kvist_2870_low

Janice Söderholm Kvist menar att EFLs Styrelseprogram har gett henne en stark grund i sina uppdrag

Efter åtta sammankomster under lika många månader med fokus på styrelsearbete var Janice Söderholm Kvist en av dem som gick ut EFLs Styrelseprogram i våras. Utbildningen lägger fokus på hur man skapar långsiktig framgång genom god bolagsstyrning och tar utgångspunkt i ekonomi, juridik, ledarskap och strategi. För Janices del har den juridiska vägledningen, forskningen inom bolagsstyrning och styrelsearbete, samt erfarenhetsutbytet varit viktiga take aways från programmet.
– Jag rekommenderar gärna EFLs kurs då den inte enbart fokuserar på regelverk och teori utan ger också mycket praktisk erfarenhet och intressant forskning. Störst nytta har jag haft av den tydliga juridiska genomgången, erfarenhetsutbytet från föreläsarna samt utbytet inom gruppen där alla bidrog med sina erfarenheter, säger Janice. Dessutom var det en bra blandning av deltagare på programmet med erfarenheter från ägarledda bolag, börsbolag, bank och så vidare.

För Janices del har programmet gett nya kunskaper och erfarenheter som hon har haft direkt nytta av i sin yrkesroll.
– Utbildningen har gett mig en stark grund i mina uppdrag som interims CFO och konsult där jag jobbar mot VD och styrelser. Jag har en bättre förståelse för ansvaret att arbeta i styrelse och vad jag ska se upp med innan jag tar på mig ett styrelseuppdrag. Jag har för närvarande ett uppdrag som interims CFO i ett tillväxtbolag på väg till börsen och som sekreterare i styrelsen kan jag vägleda och bidra med ”ordning och reda”.

efl_styrelseprogram_2931_h200px

Janice Söderholm Kvist med några av kursarna på EFLs Styrelseprogram

EFLs Styrelseprogram är unikt i den bemärkelsen att det är så omfattande och ger en komplett verktygslåda, samt blandningen av akademi och näringsliv. Deltagarna möter under utbildningens gång en rad ämnesexperter från akademin blandat med gäster som är erfarna styrelseledamöter, VD:ar, ägarrepresentanter och forskare som delar med sig av erfarenheter, best practice och senaste forskningen. För Janices del var den kombination viktig.
– Utgångspunkten för mig var att få dokumenterade kunskaper inom bolagsstyrning och det via en välrenommerad aktör. EFLs Styrelseprogram ger det senaste inom forskningen från akademin blandat med samlade erfarenheter från näringslivet.

EFLs Styrelseprogram

EFLs Styrelseprogram är en gedigen utbildning i Corporate Governance. Utifrån ekonomi, juridik, ledarskap och strategi tar programmet ett helhetsgrepp och ger dig hävstång för framgångsrikt styrelsearbete. Styrelseprogrammet ger dig både formell kunskap och större insikt om hur effektivt styrelsearbete bedrivs i praktiken. Efter åtta tillfällen under åtta månader har du fått både bredd och djup, samt rejält stärkt din kompetens och position i styrelsesammanhang och företagsledning. Programmet är den enda i sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan år 2000. Läs mer

Nästa programstart är den 19 oktober.