Managing Macroeconomic Uncertainty

Det finns fortfarande några platser kvar till Managing Macroeconomic Uncertainty som startar den 26 november. Under tre dagar får du hjälp med att identifiera vilka makro-ekonomiska variabler som är viktiga för ditt företag och formulera strategierna för din verksamhet.

Executive MBAAlla företag är exponerade för makroekonomiska förändringar. Få företagsledningar har en tydlig och faktabaserad förståelse för de makroekonomiska risker (men också möjligheter) de exponeras för. Det finns väl utvecklade metoder för att identifiera exponeringen och väl kända strategier för att hantera riskerna. Här får du hjälp med att identifiera vilka makro-ekonomiska variabler som är viktiga för ditt företag och formulera strategierna för din verksamhet.

Läs mer