Mats Urde höll inspirationsföreläsning om varumärken

”Därför är varumärkesarbetet viktigare än någonsin” var titeln på EFLs inspirationsföreläsning med Mats Urde. Föreläsningen var ett smakprov ur innehållet i utbildningen ”Corporate Brand Management – från varumärkesstrategi till affärsutveckling” som startar den 29 november. Utbildningen lämpar sig väl för stora som små företag som vill skaffa sig konkurrensfördelar genom ett välgenomtänkt varumärkesarbete.

”Corporate Brand Management – från varumärkesstrategi till affärsutveckling” är en  skräddarsydd utbildning och unik genom att vara den första i sitt slag i Skandinavien. Utbildningen ger spetskompetens inom varumärkesområdet genom att fokusera på ledning, handhavande, utveckling och uppföljning av modermärken. Du får med dig värdefulla verktyg och ökad kunskap om strategiskt varumärkesarbete.