Pionjärer från Volvohandeln och dess styrelser vässar sin styrelsekompetens

Hur bidrar styrelsearbetet i ett företag till att skapa värde? Detta är fokus på det styrelseprogram som vi på EFL precis kickat igång i samarbete med Volvo Car Sverige. Under fyra stycken internat kommer deltagarna att behandla styrelsefrågor ur olika perspektiv, utöka sin verktygslåda, få en bredare bas att stå på och nya infallsvinklar.

Detta bildspel kräver JavaScript.

EFLs Styrelseprogram har under årens gång haft glädjen att ha deltagare från flera olika Volvobolag, inte minst Volvo Car Sverige. Nu har relationen fördjupats ytterligare, då vi tillsammans med Volvo Car Sverige har startat upp ett styrelseprogram som specifikt riktar sig till Volvohandeln och dess styrelser.

Ett engagerat och kunskapssuget gäng sammanstrålade på Milgårdarna i Klippan för det första av totalt fyra tvådagarsinternat. Internaten ligger utspridda från april till september med en diplomering som slutstation. Några av de teman som kommer att lyftas fram är: styrelsearbetet ur ett legalt perspektiv, styrelsens betydelse för strategi- och affärsutveckling, styrelseordförandens roll och hur skapas effektivitet i styrelsearbetet?

Vid det inledande internatet presenterades de olika deltagarnas perspektiv på programmet och varför de bestämt sig för att vässa sina styrelsekompetenser. Här kunde vi ta del av olika ingångar till programmet, bland annat är vissa i en fas att sätta igång ett mer strukturerat och professionaliserat styrelsearbete där detta program kommer att ge en heltäckande kunskapsplattform på den resan.

Det är första gången programmet genomförs specifikt för Volvohandeln och dess styrelser så det är ett gäng pionjärer som nu har tagit ledartröjan. Programmet kommer att vara återkommande och bidra till att förse ytterligare Volvohandlare och dess styrelser med kunskaperna kring programmets nyckelfokus: hur styrelsearbetet i ett företag bidrar till att skapa värde.

 

Läs mer om EFLs företagsanpassade utbildningar

Vill du veta mer?

För att höra mer om hur din organisation kan göra samma kunskapsresa som Volvohandeln och dess styrelser, hör av dig till:

EFL_MRS_C_Per_Malmberg_7620_150x150px
Per Malmberg
per.malmberg@efl.se
0722 – 18 84 41