Skaffa dig en företagsekonomisk verktygslåda

En uppskattad klassiker – EFL:s Affärskunskap – ”civilekonom på 8,5 dagar” har närmare 45 år på nacken, och är fortfarande mer relevant än någonsin för dig som på ett inspirerande och effektivt sätt vill lära dig behärska företagsekonomins byggstenar, språk och samband. Den 23 mars startar vårens omgång.

EFL:s program Affärskunskap – ”civilekonom på 8,5 dagar” riktar sig till dig som på ett effektivt och inspirerande sätt vill lära dig att behärska företagsekonomins byggstenar, språk och samband. Programmet inleder med att utforska makroperspektivet och de yttre förutsättningar som påverkar företagande, såsom valutor, räntekurser och politiska beslut, och arbetar sig därefter pedagogiskt inåt. Vi fyller på verktygslådan för företagets marknadsföring, strategi, organisation, ledarskap, externa redovisning, ekonomistyrning och finansiering.

– För mig är Affärskunskap en klar 10-poängare, säger Fredrik Andersson, grundare av företaget Maten é klar, som gick programmet i höstas. Jag kan varmt rekommendera Affärskunskap till alla som på ett effektivt sätt vill utveckla sin förståelse för ekonomi, ekonomiska samband och företagande.

Som namnet antyder består Affärskunskap av 8,5 heldagar, med sammankomst en gång i veckan under 9 veckor – en beprövat framgångsrik modell.

Fredrik Andersson, grundare av företaget Maten é klar, ger Affärskunskap högsta betyg.

– Modellen med en kursdag per vecka passade mycket bra. Det gav mig möjlighet att under tidsförloppet mellan varje modul först reflektera, och sedan försöka att implementera mina nyvunna kunskaper för att sedan kunna följa upp och ställa följdfrågor när vi sågs igen, säger Fredrik Andersson.

Programmet Affärskunskap såg dagens ljus för första gången för närmare 45 år sedan, och har sedan dess varit en hörnsten i EFL:s programutbud. Affärskunskap har genom åren byggt upp en smått otrolig alumniskara som kan räknas i tusental. Med sin imponerande ålder till trots är programmet mer relevant än någonsin.

– I och med att vi bygger programmet i hög grad utifrån de deltagande företagens verksamheter och utmaningar så blir innehållet väldigt pedagogiskt levande, säger EFL:s operativa säljchef Magnus Nenzén. Att se hur företag i olika branscher använder de företagsekonomiska verktygen på sätt som fångar deras unika förutsättningar är kraftfullt, och ger en inspirerande korsbefruktning i lärandet. De fina kursutvärderingarna brukar indikera att viktiga nätverkskontakter knyts under programmets gång, och att utbildningen även har ett starkt allmänbildande inslag gällande deltagarnas olika verksamheter. För att förstärka denna effekt brukar vi försöka lägga några av programmets sammankomster ute hos deltagarnas företag. Det brukar vara väldigt uppskattat, säger Magnus Nenzén.

Affärskunskap – ”civilekonom på 8,5 dagar” ges både höst och vår. Vårens programstart är den 23 mars.

Läs mer om EFL Affärskunskap