”EFL:s Styrelseprogram gav konkret och användbar ny kunskap”

Sofia Svensson, numera VD och koncernchef för Lammhults Design Group, berättar vad EFL:s Styrelseprogram gett henne och hur det hjälpte henne att förfina och utveckla Midway Holdings ägarstyrningsmodell.

”EFL:s Styrelseprogram gav konkret och användbar ny kunskap”, berättar Sofia Svensson, numera VD och koncernchef för Lammhults Design Group

Vilka är dina bästa take aways från EFL:s Styrelseprogram?
Jag har tagit med mig flertalet konkreta och direkt användbara delar! Den mest konkreta är ”juridik-delen”, det vill säga vilka lagar och regler som gäller för en styrelse och för enskilda styrelseledamöter. Likaså var det som handlade om olika länders governance-strukturer givande på ett rent kunskapsmässigt plan.

Under programmets gång kunde jag förfina och utveckla Midway Holdings ägarstyrningsmodell tack vare den kunskap vi tillskansade oss, utifrån de diskussioner vi hade och möjligheten att benchmarka med hur andra företag jobbar.

Sedan tar jag så klart med mig alla kompetenta, trevliga och inspirerande människor jag lärde känna under året med EFL:s Styrelseprogram.

Vad har EFL:s Styrelseprogram betytt för din utveckling?
Jag tror att det gav mig mod att våga utveckla den ägarstyrningsmodell som jag, tillsammans med övriga koncernledningen, sedan gjorde på Midway. Genom den kunskap jag fick ta del av och den indirekta benchmark med andra bolag som programmet erbjöd så gav det mig trygghet i att tro på den förändringsplan vi senare lade. Både jag och bolaget utvecklades därmed.

Har det även haft betydelse för din karriär?
Att ha gått EFL:s Styrelseprogram ger ju onekligen en tydlig signal till arbetsmarknaden att man är intresserad av styrelseuppdrag och dessutom att man är intresserad av styrelseuppdrag på ett ’seriöst’ sätt.

I höstas tillträdde du som VD och koncernchef för Lammhults Design Group. Har du även nytta av att ha gått EFL:s Styrelseprogram i din nya roll?
Absolut! Styrelseprogrammet är minst lika givande för någon som rapporterar till en styrelse som för styrelseledamöter. Det var ju dessutom så att jag fick min nya operativa roll som ett led i att jag satt i bolagets styrelse.

Vad var det som gjorde att du valde att söka dig till EFL:s Styrelseprogram? Och varför blev det just vår utbildning?
I början av 2000-talet gick jag utbildningen Technology Management där flertalet av personerna på EFL var engagerade. Detta var en fantastisk utbildning och därmed hade jag en tro att även Styrelseprogrammet skulle vara av kvalitet. Jag uppskattade också kopplingen till akademin, att det inte bara var ett program av rent ’praktisk’ karaktär.

Motsvarade utbildningen dina förväntningar?
Absolut, det gjorde den!

Hur ser dina styrelseuppdrag ut idag?
Då jag alldeles nyligen gått in i en ny operativ roll som VD och Koncernchef på Lammhults Design Group så vill jag kunna fokusera helhjärtat på det just nu. Jag sitter som styrelseordförande i koncernens alla dotterbolag och jag rapporterar till LDG:s styrelse. Jag hoppas att framtiden innehåller en mix av operativt arbete och styrelsearbete. Det är min övertygelse att den mixen skapar värde för alla parter.


EFL:S STYRELSEPROGRAM 

EFL:s Styrelseprogram är en gedigen utbildning i Corporate Governance. Utifrån ekonomi, juridik, ledarskap och strategi tar programmet ett helhetsgrepp och ger dig hävstång för framgångsrikt styrelsearbete. Styrelseprogrammet ger dig både formell kunskap och större insikt om hur effektivt styrelsearbete bedrivs i praktiken. Efter åtta tillfällen under åtta månader har du fått både bredd och djup, samt rejält stärkt din kompetens och position i styrelsesammanhang och företagsledning. Programmet är den enda i sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan år 2000. Nästa program startar den 17 oktober. Läs mer