”Som vd är det en styrka att förstå styrelsens uppdrag och ansvar”

För att öka sin förståelse för styrelsens ansvar och hur man jobbar i en styrelse har Peter Kihlgren, vd för Kemira Kemi AB, valt att gå EFL:s Styrelseprogram. Vi gör en kort intervju med honom inför programstarten den 15 oktober.

Den 15 oktober påbörjar Peter Kihlgren Styrelseprogrammet

Vad fick dig att bestämma dig för att gå EFL:s Styrelseprogram?

I min nuvarande roll som VD är det en styrka att förstå styrelsens uppdrag och ansvar, vilket är det kortsiktiga målet med lära mig mer om styrelsearbetet. Sedan hoppas jag att i det långa loppet kunna använda all den erfarenhet jag har från mitt yrkesverksamma liv i externa styrelseuppdrag och då kommer naturligtvis en ökad kunskap om det arbetet väl till pass.

Vad hoppas du att utveckla under programmet?

Förståelse för styrelsens ansvar och hur man jobbar i en styrelse.

Hur kom du i kontakt med EFL?

Jag har gått en kurs i Affärsjuridik tidigare.

Berätta om din roll idag

Jag arbetar idag som vd för Kemira Kemi AB i Helsingborg. En roll som jag haft i drygt 3 år. Innan dess har jag haft olika kommerciella uppdrag i vår globala organisation. Vi är en betydande verksamhet både inom Kemirakoncernen, men också som företag i Helsingborg. Våra produkter och kunskap inom inte minst vattenreningsprocesserna har haft stor samhällsnyttig betydelse nu i tider av Coronapandemin. Vi jobbar oerhört mycket på att minska både vårt eget, men också stadens klimatavtryck. Vi levererar bl.a. 40% av Helsingborgs behov av fjärrvärme ur den restenergi som är en del av vår produktion här. Energin är CO2-neutral. Här samarbetar vi nära med Helsingborgs Stad och Öresundskraft som är vår avtalspart i samarbetet. Vi är cirka 300 anställda och befinner oss söder om Helsingborg där vi har haft verksamhet sedan 1901.

Styrelseprogrammet

EFL:s Styrelseprogram är en gedigen utbildning i Corporate Governance. Programmet ger formell kunskap och större insikt om hur effektivt styrelsearbete bedrivs i praktiken.

Efter 11 dagar fördelade på åtta tillfällen under åtta månader får deltagarna både bredd och djup, samt rejält stärkt sin kompetens och position i styrelsesammanhang och företagsledning. Programmet är den enda i sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan år 2000.

Nästa programstart: 15 oktober.

Läs mer om EFL:s Styrelseprogram