Styrelseordförandens roll och utvärdering av styrelsearbete

Dagens digitala träff för Styrelseprogrammet handlar om forskning, teoretiska begrepp och modeller, samt praktiska arbetssätt kring styrelseordförandens roll och utvärdering av styrelsearbete.

Deltagarna på Styrelseprogrammet är nu inne på sin femte sammankomst av totalt åtta stycken. På dagens agenda stod styrelseordförandens roll och utvärdering av styrelsearbete.

Utöver EFL:s Matts Kärreman möter deltagarna idag Sophie Persson, styrelseordförande i Aspekta AB och författare till boken Ordförandens nya roll – Konsten att leda en värdeskapande styrelse, som ger sina praktiska erfarenheter rörande att arbeta som styrelseordförande.

Nästa tillfälle kommer att handla om att skapa effektivt styrelsearbete.

Läs mer om EFL:s Styrelseprogram

Styrelseprogrammet

EFL:s Styrelseprogram är ett heltäckande program i Corporate Governance, som utifrån ekonomi, juridik, ledarskap och strategi ger en komplett verktygslåda för framgångsrikt styrelsearbete.

Efter 11 dagar fördelade på åtta tillfällen under åtta månader får deltagarna både bredd och djup, samt rejält stärkt sin kompetens och position i styrelsesammanhang och företagsledning. Programmet är den enda i sitt slag i Sverige och har startat årligen sedan år 2000.

Nästa programstart:
14 oktober, 2021

Läs mer om EFL:s Styrelseprogram