Bättre affärer – för ägare, anställda, samhälle & miljö

Omvärlden – och även företag och organisationer själva – ställer allt högre krav på att verksamheten ska vara hållbar ur miljömässiga, sociala och ekonomiska perspektiv. För att lyckas med detta måste hållbarhet integreras på företagets alla avdelningar. De flesta anställda har utbildning inom helt andra områden, men idag förväntas alla även ha kunskap om hållbarhetsaspekter. 

Välkommen till en HotSpot-nätverksträff som:

  1. ger en överblick av hållbarhetsbegreppen såsom väsentlighetsanalys, de globala hållbarhetsmålen, rapportering, riskhantering, värdekedjan, cirkulär- och delningsekonomi med mera som ligger till grund för verksamhetens lägesanalys inför målsättningar och aktiviteter.
  2. diskuterar vad den senaste forskningen erbjuder i form av praktiska och relevanta teoretiska perspektiv och verktyg på hur hållbarhet kan integreras i ett företags eller organisations verksamhet.
  3. exemplifierar hur hållbarhetsarbetet kan omsättas till kommunikation och marknadsföring idag genom olika strategier.

Johan Jansson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund med inriktning på marknadsföring och hållbarhet

Johan Jansson är docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan i Lund med inriktning på marknadsföring och hållbarhet. Hans forskning har i huvudsak fokuserat på konsumentbeteenden och kommunikation kring hållbarhet men även på småföretags hållbarhetsarbete. Johan undervisar bland annat på Ekonomihögskolans mastersprogram i marknadsföring där han håller en kurs i hållbarhet och marknadsföringsetik. Johan träffar ni även på EFL:s utbildningar Diplomerad Marknadsekonom och Diplomerad Controller.

Caroline Olsson arbetar som konsult inom varumärkesstrategi och hållbarhetsarbete

Caroline Olsson, civilekonom med närmare 30 års erfarenhet inom operativt arbete på marknadsavdelningar, varav drygt 10 år som marknadsdirektör med ansvar för hållbarhet, kommunikation, varumärken och innovation på Skånemejerier. Under hennes ledning byggdes Skånemejeriers hållbarhetsarbete upp, vilket sedan omsattes i varumärket, som under åren 2017 och 2018 valdes till Sveriges mest hållbara mejeri, enligt Sustainable Brand index. Idag arbetar Caroline som senior konsult inom varumärkesstrategi och hållbarhetsarbete.

 

Hjärtligt välkommen till Hot Spot HR/Ekonomi!


EFL:s företagsnätverk

Detta är en nätverksträff är för dig som arbetar på ett av våra medlemsföretag. Vill du veta mer om förmånerna med EFL:s företagsnätverk eller se om ditt företag är medlem?
Läs mer om:
Förmånerna med EFL:s företagsnätverk
Medlemsföretag

FAKTA

TID
10 september kl 9.00-11.30
(EFL bjuder på frukost från kl. 8.30)

PLATS
Lund (lokal meddelas i anslutning till träffen)

MER INFO
Kontakta Henrik Lundgren:
henrik.lundgren@efl.se
046-222 68 42

ANMÄLAN
event@efl.se

Efl