EFL och Ideon Meeting utvecklar sitt samarbete

EFL och Ideon Meeting ingår ett partnerskap i syfte att ytterligare stärka området vid Ideon och Ekonomihögskolan i Lund som en naturlig ”hub” för kompetens, nätverkande och affärsutveckling. Genom det fördjupade samarbetet läggs ytterligare en pusselbit för att skapa en miljö där näringsliv och den senaste forskningen korsbefruktas för att skapa svårslagna resultat. 

EFL_Ideon_4888

Anna Sjöberg Petersson, affärsutvecklare på EFL, Liza Nydén, Operations Manager på Ideon Meeting, Henrik Lundgren, VD för EFL

Som grannar har EFL och Ideon Meeting en lång tradition av arbeta tillsammans och organisationerna ser nu möjligheter att ta detta samarbete till nästa nivå. Partnerskapet innebär att EFL förlägger sina icke-internatbaserade utbildningar till Ideon Meetings lokaler samtidigt som organisationerna går samman kring nätverksgrupperna Ex Ante.
– Vi har länge arbetat med Ideon Meeting och är stolta över att nu kunna ta ett samlat grepp tillsammans. Ett stenkast från EFLs kontor erbjuder Ideon Meeting sina lokaler och service av toppklass. Det faktum att organisationerna känner varandra så väl, och delar värderingar kring vad som är kundnytta vid möten innebär att Liza och hennes medarbetare är utmärkta ambassadörer för oss, säger EFLs VD Henrik Lundgren.

Energin och de framtida möjligheterna skulle kunna sägas sitta i väggarna på Ideon. I miljön sker kompetensutveckling mitt bland små till medelstora bolag, studenter och offentliga organisationer. Ideon Meetings lokaler är fräscha och passar EFLs behov bra. Henrik Lundgren ser ett värde till att fler av EFLs utbildningar kan bedrivas ”på hemmaplan”:
– Genom att lägga våra utbildningar här vill vi bidra till att exponera ännu fler personer till de möjligheter och energi som omgivningen ger – att få fler personer ute i företagen att få upp ögonen för vilken kraftig kunskapshub som finns här.

EFL_MRS_C_Liza_ideon_4922

Liza Nydén, Operations Manager på Ideon Meeting

Även Ideon Meeting ser ett stort värde i det strategiska partnerskapet. Liza Nydén, Operations Manager på Ideon Meeting säger så här:
– Vårt samarbete med EFL är ett betydande värde för de ca 500 företagen på Ideon och området i nordöstra Lund. Att vara ambassadör och tillgängliggöra ett stort antal öppna och företagsanpassade utbildningar stärker Ideon som mötesplats och regionalt centrum för innovation och entreprenörskap/intraprenörskap, fortsätter hon.

Ideon öppnar dörrarna till start-up bolag och etablerade Ideonbolag, internationella delegationer från alla världens hörn och korskopplar gärna och ofta näringslivet med den senaste forskningen.
– Samarbetet med EFL handlar om att skapa ”community” och blir en viktig del i det varaktiga arbetet att attrahera och behålla ett riktigt kvalitativt och starkt nätverk, vilket är en förutsättning för en framgångsrik Science Park som möter de nya globala värdekedjorna, säger Liza Nydén.

Partnerskapet innebär att EFL skalar ned antalet leverantörer av konferenslokaler. För längre utbildningar som är uppbyggda med internat och övernattningar samarbetar man med MiL-gårdarna i Klippan, och för kortare utbildningar utan övernattning kommer man att jobba med Ideon Meeting.
– Vad val av konferensanläggningar och mötesplatser för våra utbildningar är det känslan av att saker bara händer utan att man märker det eller behöver be om det som vi letar efter. Med färre leverantörer hoppas vi ytterligare att kunna bygga vidare på denna känsla. Genom våra täta samarbeten blir våra samarbetspartner en förlängd del av vår organisation och det är värt mycket för kundernas helhetsupplevelse, säger Henrik Lundgren.

I partnerskapet ingår även ett gemensamt värdskap för spetsgrupperna Ex Ante som finns i inriktningarna Ex Ante MarknadEx Ante HR/Ledarskap samt Ex Ante Ekonomi som Ideon-företagen nu får tillgång till.
– Ex Ante är latin och kan översättas som framåtblickande. Med våra 3 spetsgrupper och dess olika inriktningar vill vi skapa ett utvecklande klimat för individer och organisationer. Utifrån ett givet tema arbetar vi med inspiration, kompetensutveckling, skarp input, samt diskuterar utmaningar och möjligheter  tillsammans med EFLs pedagoger, experter och inbjudna gäster, berättar Anna Sjöberg Petersson, affärsutvecklare på EFL.

För mer information om Ex Ante-grupperna
För mer information om EFLs öppna utbildningar
För mer information om Ideon Meeting
För mer information om skräddarsydda utbildningar från EFL
För mer information om medlemskap i EFLs företagsnätverk