Ex Ante Marknad

Vill du vara med i en aktiv nätverksgrupp där du får utbyta erfarenheter med andra som arbetar med marknadsföring i regionen, samt ledande experter från akademi och näringsliv? I nätverksgruppen Ex Ante Marknad ligger fokus på diskussioner kring aktuella ämnen och trender inom marknadsföring.

Ex Ante Marknad

Genom Ex Ante Marknad kan du hålla dig uppdaterad, bredda din kompetens och utöka ditt affärsmässiga nätverk. Ex Ante Marknad är en dynamisk nätverksgrupp, där fokus ligger på intressanta diskussioner, nya idéer och erfarenhetsutbyte. Vi lägger stor vikt vid att deltagarna ska representera olika branscher och företag, då detta ger dynamiska diskussioner och nya infallsvinklar. Innehållet i träffarna varierar och berör flera områden, såsom trendspaning, forecasting och marknadsanalys.

För dig

som arbetar med och har intresse av marknadsföringsfrågor. Kanske står du inför en utmaning, behöver inspiration eller utöka ditt nätverk.

Akademiskt ansvarig

Jörgen Adolfsson, arbetar med marknadsföring och entreprenörskap på Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

Omfattning

Gruppen träffas sex gånger per år, cirka tre timmar per gång.

Exempel på medlemsföretag

Helsingborgs Dagblad, Helsingborgs hamn, Sydsvenska Dagbladet, Tetra Pak, Nordic Sugar och Exakta Printing.

Pris

3500 kr/halvår. Moms tillkommer.

Anmälan

Kontakta oss för att anmäla dig!

Villkor

Allmänna villkor

Välkommen att kontakta oss!

MRS_C_Cathrin_Cronqvist_2547_150x150px

Cathrin Cronqvist
telefon: 046-222 68 40
e-post: cathrin.cronqvist@efl.se

Efl