Hållbarhet ett bra nyårslöfte för företag

På återstarten på det nya året gästades EFLs utbildningar Diplomerad Controller och Diplomerad Marknadsekonom av Viktoria Bergman från E.ON Nordics koncernledning som gästföreläste om hållbarhet. Och så här i nyårstider, vad kan passa bättre för företag än att med en tydlig strategi stödja standards som underlättar för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete?

Utifrån sin mångåriga erfarenhet av att jobba med ”sustainability”-frågor globalt berättade Viktoria om de strömningar som hon ser inom området. Och enligt Viktoria rör sig saker och ting stadigt i rätt riktning.
– Många företag engagerar sig, men problemställningarna är inte sällan komplexa och ibland motstridiga, berättar hon. Hållbarhet är social, miljömässig och ekonomisk – och finns i alla delar av värdekedjan. De här frågorna är inte en perifer CSR-angelägenhet utan integrerat i kärnan i affären. Framtidens framgångsrika företag skapar ”shared value”, det vill säga genererar både affärsnytta och samhällsnytta samtidigt.

EFL_Viktoria_Bergman_EON

En sak som hon förutspår kommer att bli en av den närmaste framtidens viktiga hållbarhetsfråga är den om var företag ska betala skatt. Opinionen ställer allt högre krav på att företag ska betala skatt där de verkar och på så sätt stödja det lokala samhället. Diskussionen om globala kapitalflöden, skatteplanering och transparens ökar.
– Striktare policys är att vänta inom detta område, liksom inom rapportering, säger Viktoria Bergman. Globala ramverk är nödvändiga.

På utbildningarna Diplomerad Controller och Diplomerad Marknadsekonom ingår delkursen ”Företagets roll i samhället” som fokuserar på CSR och hållbarhet. Ansvarig lärare på kursen är Jörgen Wettbo som doktorerar på FNs globala hållbarhetsarbete.

I sin studie fokuserar Jörgen på svenska företag som frivilligt valt att gå med i FNs hållbarhetsprogram. Företagen och deras intressenter i studien följs under flera år, så att utveckling och förändring över tiden kan förstås.
– Förutom företagen själva är det mycket intressant att titta på hur deras intressenter, exempelvis leverantörer, kunder, anställda, ägare och samhället ser på och hanterar globaliseringen och sina roller i det hela, säger Jörgen Wettbo.

Kursen ”Företagets roll i samhället” ingår i utbildningarna Diplomerad Controller och Diplomerad Marknadsekonoms grundblock och ges en gång om året. CSR och hållbarhet är viktiga inslag på många av EFLs utbildningar, såväl långa som korta.

Henrik Lundgren, studierektor på EFLs Akademiska Diplomprogram säger så här:
– Att företag integrerar ett hållbarhetstänk i det mesta de gör tycker vi är viktigt. Hållbarhet kommer onekligen att bli en allt viktigare fråga för oss alla framöver. EFL är stolta över att i våra utbildningar tillhandahålla verktyg för företagsledare att kunna arbeta med den här typen av frågor på ett naturligt sätt.

Läs mer om Diplomerad Controller och Diplomerad Marknadsekonom