En rejäl ledarskapskurs

Kan man lära sig att bli en bra ledare? Är att leda detsamma som att styra? Hur hänger ledarskap ihop med organisation och styrning?

EFL Ledarskap i organisationer är unikt så till vida att programmet sätter ledarskapet i ett sammanhang med strategi, affärsidé och mål. Du stärks i din yrkesroll som strateg, chef och ledare och inspireras i ditt ledarskap.

En kväll i veckan under 20 veckor fördjupar vi oss i ledarskap. Poängen med utbildningen är att du ska få nya verktyg för att kunna jobba mer strategiskt. Teorier och modeller varvas med case, diskussioner och praktiskt erfarenhetsutbyte.

Tidigare deltagare tycker

Innehåll

EFL Ledarskap i organisationer är uppbyggd kring följande tre teman:

Tema 1: Ledarskap i organisationer

 • Ledarskapsteorier
 • Chefers arbete
 • Relationen chef och ledare
 • Att leda team och stora organisationer

 Tema 2: Projektledning

 • Projektorganisation
 • Projektledning och projektstyrning
 • Hjälpmedel för projektstyrning
 • Att bygga projektteam
 • Kommunikation

Tema 3: Strategisk ledning

 • Övergripande företagsstyrning – corporate governance
 • Strategiutveckling
 • Relationen mellan strategi-organisation-ledarskap
 • Strategiimplementering
 • Organisationsutveckling

Uppbyggnad

Utbildningen omfattar 20 veckor med sammankomst vanligtvis en kväll per vecka och inleds med ett 2 heldagars ledarskapsinternat. Sammankomsterna består av föreläsningar, workshops, praktikfallsdiskussioner och gästföreläsare.

Under terminens gång löper tre fördjupningsrapporter där deltagarna väljer olika tema inom ledarskap kopplat till sina respektive verksamheter.

EFL Ledarskap i organisationer ingår även som en del i EFL:s Akademiska Diplomprogram där den utgör sista terminen för Diplomerad Marknadsekonom och Diplomerad Controller.

För dig

EFL Ledarskap i organisationer passar dig som med ett helhetsgrepp vill utveckla dina färdigheter som ledare och strateg. Kursens spännvidd och erfarenhetsutbyte gör att den lämpar sig utmärkt för personer i såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Kontakta oss gärna för att få reda på hur du bäst kan förbereda dig inför kursen.

EFL-teamet

EFL-teamet består av framstående pedagoger, forskare, ämnesexperter och utbildningsdesigners. Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På EFL Ledarskap i organisationer möter du ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice. Läs mer om EFL-teamet.

Schema

Kursen startar i mitten av januari och löper till juni.

EFL Ledarskap i organisationer omfattar 20 veckor med sammankomst vanligtvis en kväll per vecka.  Oftast pågår de kl. 17.30 – ca 21.30. Programmet inleds med ett två-dagarsinternat.

Startdatum och omfattning

Startdatum: 16 januari 2018
Omfattning: 20 veckor
Plats: Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Programavgift

SEK 42 000
SEK 37 500 för medlemmar i EFL:s företagsnätverk

Priser exklusive moms och litteraturkostnader. Internatkostnader ingår.

Resultat

EFL Ledarskap i organisationer utvecklar dig som strateg, chef och ledare. Du skaffar dig inte bara nya verktyg i ditt ledarskap, utan också kunskaper om ledarskapets betydelse i organisationers olika utvecklingsfaser. Du stärker din förmåga att sätta ditt ledarskap i ett sammanhang, tränar din förmåga att göra strategiska analyser och att organisera rätt för uppgiften.

Så säger våra deltagare

”Har tagit mig till en ny nivå i mitt ledarskap.”

”Gruppens sammansättning kunde inte ha varit mer lyckad. Blandningen av deltagare från olika verksamheter och branscher var väldigt utvecklande.”

”En utmärkt kurs med en bra teoretisk grund, men högsta praktiska relevans.”

”Detta är ingen ‘standardkurs’ utan ger så otroligt mycket mer. Förmodligen den bästa kurs jag gått.”

”Jag kan inte nog rekommendera denna kurs. Ett förbaskat bra klimat för utveckling. Engagerande lektioner med suveräna föreläsare; kunniga, erfarna, närvarande och humoristiska.”

Välkommen att kontakta oss!

Henrik Lundgren
telefon: 046-222 68 42
e-post: henrik.lundgren@efl.se

 

 

Sophia Engleson
telefon: 046-222 68 45
e-post: sophia.engleson@efl.se